Subsidieregeling veelbelovende zorg sneller bij de patiënt

Doel van de Subsidieregeling veelbelovende zorg sneller bij de patiënt (VZSBP) is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket.

Looptijd 01.02.2019 t/m 31.01.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Jaarlijks: € 69 miljoen (waarvan € 40 miljoen voor de eerste ronde)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Doel van de Subsidieregeling veelbelovende zorg sneller bij de patiënt (VZSBP) is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. De subsidieregeling vervangt het instrument voorwaardelijke toelating.

In aanmerking voor subsidie komen zorgaanbieders. Bij het onderzoek dienen bij voorkeur meerdere onderzoekscentra/zorgaanbieders betrokken te zijn, verspreid over het land.

Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van activiteiten in het kader van onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van interventie-indicatiecombinaties die nog niet voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. De volgende activiteiten komen in aanmerking:

  • het aanbieden van geneeskundige zorg, fysiotherapie en oefentherapie, hulpmiddelenzorg, off-label toepassingen van in Nederland geregistreerde geneesmiddelen en niet geregistreerde Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP’s) – medicinale producten gebaseerd op genen, cellen en/of weefsels – aan patiënten die deelnemen aan het onderzoek of het toedienen van bacteriofagen;
  • het verrichten van onderzoek dat rechtstreeks verband houdt met de geneeskundige zorg, hulpmiddelenzorg of geneesmiddelen.


De aanvrager kan via de regeling financiering aanvragen voor zowel de kosten van de interventie als de onderzoekskosten die tijdens het onderzoek worden gemaakt. Maximaal 20% van de totale budget mag aan onderzoek besteed worden. Indien de onderzoekskosten meer dan 20% van het totale budget bedragen, dan dient te worden onderbouwd dat de additionele kosten (boven de 20%) uit private middelen kunnen worden bekostigd.

Aanvragen kunnen, na publicatie van een oproep, worden ingediend bij het Zorginstituut. De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen. Allereerst moet een projectidee worden ingediend. Een commissie adviseert de aanvrager vervolgens over het doen van een aanvraag tot verlening van subsidie voor het project. Voor het indienen van de projectideeën en aanvragen maakt het Zorginstituut gebruik van het indieningssysteem van ZonMw.

Laatst gewijzigd op 2021-12-29 — Wijziging in verband met verbetering procedurele aspecten en technische aanpassingen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Zorginstituut Nederland.

Zorginstituut Nederland

Postbus 320
1110 AH Diemen
Nederland

+