Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra

Het doel van de Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra (IUPP-MSZ) is het ondersteunen van instellingen voor medisch specialistische zorg en audiologische centra die werk willen maken van het digitaliseren van de gegevensuitwisseling.

Looptijd 12.02.2020 t/m 31.05.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
Verstrekt door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra (IUPP-MSZ) is het ondersteunen van instellingen voor medisch specialistische zorg en audiologische centra die werk willen maken van het digitaliseren van de gegevensuitwisseling.

Aanvragen kunnen worden ingediend door universitair medische centra, ziekenhuizen, klinische revalidatiecentra, dialysecentra, radiotherapeutische centra, epilepsiecentra, audiologische centra en overige instellingen (zelfstandige behandelcentra, centra voor niet klinische revalidatie en categorale ziekenhuizen).

Subsidie is beschikbaar voor activiteiten met betrekking tot de informatie-uitwisseling tussen instellingen en patiënt en tussen instellingen onderling. De activiteiten bestaan uit het uitvoeren van maximaal drie modules, waarbij module 1 regulier of versneld kan worden uitgevoerd. Als instellingen deelnemen aan de regeling zijn module 1 en 3 verplicht. Module 2 is optioneel. Deze regeling bevat twee modules gericht op digitale gegevensuitwisseling tussen de instelling en de patiënt via het PGO van de patiënt (module 1 en 2) en één module gericht op digitale gegevensuitwisseling tussen instellingen onderling (module 3). Het verschil in module 1 en 2 kenmerkt zich door twee richtingsverkeer tussen de instelling en de patiënt via het PGO van de patiënt dat in module 2 mogelijk wordt gemaakt.

De subsidie voor het uitvoeren van de modules bestaat uit de som van de bedragen die voor de desbetreffende instelling van toepassing zijn voor die modules. Per module zijn voor de verschillende categorieën van instellingen subsidiebedragen vastgelegd. Het subsidiebedrag voor het uitvoeren van de modules is bepaald op 50% van de gemiddelde kosten uit het kostenonderzoek per module. Dit betekent dat alle instellingen ook zelf een financiële bijdrage zullen moeten leveren aan de kosten van het uitvoeren van de modules en het behalen van de bijbehorende resultaten. Voor module 1, indien deze versneld wordt uitgevoerd, is er een hoger subsidiebedrag beschikbaar. Het subsidiebedrag voor deze module bedraagt in dat geval 70% van de gemiddelde kosten van de module.

Aanvragen kunnen van 1 maart tot en met 31 oktober 2020 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Laatst gewijzigd op 2021-11-17 — Wijziging bijlage 1

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus 16006

+