Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Het doel van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten (HERBESTEM) is het krijgen van inzicht in de culturele, economische en maatschappelijke potenties van monumenten met het oog op een nieuwe bestemming en het voorkomen van (verder) verval tijdens de verkenning- en planvormingfase.

Looptijd 01.11.2011 t/m 30.09.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onderzoek naar herbestemming voor gebouwde monumenten: € 1,7 miljoen per tijdvak (haalbaarheidsonderzoeken of interactieve of procesgerichte onderzoeken), € 0,5 miljoen per tijdvak (verduurzamingsonderzoeken). Wind- en waterdicht maken van gebouwde monumenten: € 0,7 miljoen per tijdvak.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten (HERBESTEM) is het krijgen van inzicht in de culturele, economische en maatschappelijke potenties van monumenten met het oog op een nieuwe bestemming en het voorkomen van (verder) verval tijdens de verkenning- en planvormingfase.

Op basis van de regeling zijn de volgende subsidies beschikbaar:

  • Subsidie voor onderzoek naar herbestemming voor gebouwde monumenten: subsidie is beschikbaar voor een onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming van een monument, het uitvoeren van een verduurzamingsonderzoek in aanvulling op een haalbaarheidsonderzoek en een interactief of procesgericht onderzoek naar de herbestemming van een monument;
  • Subsidie voor wind- en waterdicht maken van gebouwde monumenten: subsidie is beschikbaar voor het treffen van tijdelijke maatregelen om een monument wind- en waterdicht te maken of om verval, verzakking of instorting van een monument te voorkomen met het oog op mogelijke herbestemming van een monument.


In aanmerking voor de subsidie voor onderzoek naar herbestemming voor gebouwde monumenten komen eigenaren van een ander monument dan een woonhuis, en rechtspersonen die belang hebben bij de herbestemming van een ander monument dan een woonhuis. Een woonhuis dat onderdeel is van een samenstel van monumenten komt wel in aanmerking. Voor de subsidie voor het wind- en waterdicht maken van gebouwde monumenten komen alleen eigenaren van een ander monument dan een woonhuis in aanmerking. Een woonhuis dat onderdeel is van een samenstel van monumenten komt wel in aanmerking.

De subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek, een interactief of procesgericht onderzoek, danwel een verduurzamingsonderzoek, bedraagt 70% van de kosten van dat onderzoek en minimaal € 10.000 en ten hoogste € 25.000 per aanvraag voor een haalbaarheidsonderzoek of een interactief of procesgericht onderzoek en ten hoogste € 4000 per aanvraag voor een verduurzamingsonderzoek. De subsidie voor het wind- en waterdicht maken van gebouwde monumenten bedraagt 70% van de kosten van de maatregelen en bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 per aanvraag.

Aanvragen voor onderzoek naar herbestemming voor gebouwde monumenten en het wind- en waterdicht maken van gebouwde monumenten kunnen jaarlijks van 1 oktober tot en met 30 november worden ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Aanvragen worden gerangschikt.

Laatst gewijzigd op 2021-09-14 — Verlenging looptijd

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Smallepad 5
3811 MG AMERSFOORT
NEDERLAND

+