Subsidieregeling sportevenementen 2015

Het doel van de Subsidieregeling sportevenementen 2015 (SPORTFR) is het stimuleren van de organisatie van grootschalige sportevenementen en evenementen op het gebied van de Friese sporten.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 21.02.2015 - onbepaald
Aanvraagtermijn Tijdens een aanvraagperiode
Budget Voor 2022: € 140.000 (grootschalige sportevenementen: € 80.000, Friese sporten: € 60.000). Voor 2021: € 140.000 (grootschalige sportevenementen: € 80.000, Friese sporten: € 60.000).
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling sportevenementen 2015 (SPORTFR) is het stimuleren van de organisatie van grootschalige sportevenementen en evenementen op het gebied van de Friese sporten.

De regeling is onderdeel van de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân (KMFFR).

De regeling bestaat uit de volgende onderdelen:

  • grootschalige sportevenementen (grutskalige sporteveneminten);
  • Friese sporten (Fryske sporten).


In aanmerking voor subsidie komen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid.

Voor grootschalige sportevenementen bedraagt de subsidie maximaal 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5000 of € 10.000 (indien de subsidiabele activiteit ten minste zes dagen duurt). Voor Friese sporten bedraagt de subsidie maximaal 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5000 of € 15.000 (bij een aanvraag ten behoeve van ten minste zes sportevenementen).

Aanvragen kunnen tijdens een openstellingsperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-22 — Wijziging regeling + subsidieplafond en openstelling 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+