Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020

Doel van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020 (SRRM19) is het stimuleren van de restauratie van grote rijksmonumenten.

Looptijd 18.05.2019 t/m 30.04.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor periode 2019-2021: € 60 miljoen
Behandeld door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Verstrekt door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Doel van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020 (SRRM19) is het stimuleren van de restauratie van grote rijksmonumenten.

Deze regeling geldt in aanvulling op de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

In aanmerking voor subsidie komen eigenaren van een rijksmonument, als tegemoetkoming in de restauratiekosten ten behoeve van dat rijksmonument. Onder een eigenaar wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op een rijksmonument.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de subsidiabele kosten van het project minimaal € 2,5 miljoen bedragen. De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten. Dit subsidiepercentage kan worden verhoogd met:

  • 40 procentpunten indien de eigenaar (in combinatie met de restauratie) werkzaamheden verricht ter verbetering van de duurzaamheid;
  • 10 procentpunten indien de eigenaar (in combinatie met de restauratie) werkzaamheden verricht ter verbetering van de publiekstoegankelijkheid of toegankelijkheid van het rijksmonument voor mensen met een visuele of motorische beperking; of
  • 10 procentpunten, indien sprake is van een meervoudige opgave.


Subsidiabel zijn de restauratiekosten, de kosten van een verduurzamingsadvies en de kosten met betrekking tot de voorbereiding van de aanvraag (aanbestedingskosten, leges, en kosten voor inspectie, onderzoek, planvorming of rapporten).

Aanvragen kunnen van 1 juli 2019 tot en met 16 september 2019 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Indien na de eerste aanvraagperiode nog minimaal € 10 miljoen van het beschikbare budget resteert, kunnen aanvragen ook van 15 augustus 2020 tot en met 16 september 2020 worden ingediend.

Laatst gewijzigd op 2019-05-17 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Smallepad 5
3811 MG AMERSFOORT
NEDERLAND

+