Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2018

Op basis van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2018 (SRRM) kan restauratiesubsidie worden verstrekt voor een selectie van 27 rijksmonumenten.

Looptijd 01.07.2018 t/m 30.06.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 30 miljoen
Behandeld door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Verstrekt door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Op basis van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2018 (SRRM) kan restauratiesubsidie worden verstrekt voor een selectie van 27 rijksmonumenten.

Deze regeling geldt in aanvulling op de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

In aanmerking voor subsidie komen eigenaren van een rijksmonument, als tegemoetkoming in de restauratiekosten ten behoeve van dat rijksmonument.

De subsidie bedraagt maximaal 70% van de restauratiekosten. Voor elk van de 27 aangewezen monumenten is een beschikbaar bedrag bepaald.

Aanvragen konden van 1 juli 2018 tot en met 15 juli 2018 via subsidies@cultureelerfgoed.nl met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Laatst gewijzigd op 2020-11-13 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Smallepad 5
3811 MG AMERSFOORT
NEDERLAND

+