Subsidieregeling programmeringsimpuls culturele activiteiten

Het doel van de Subsidieregeling programmeringsimpuls culturele activiteiten (PCAFR) is om organisatoren te stimuleren om culturele activiteiten te programmeren, ondanks mogelijke extra kosten en verminderde publieksinkomsten door of vanwege de beperkende maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus (COVID-19).

Looptijd 16.09.2021 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 300.000
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling programmeringsimpuls culturele activiteiten (PCAFR) is om organisatoren te stimuleren om culturele activiteiten te programmeren, ondanks mogelijke extra kosten en verminderde publieksinkomsten door of vanwege de beperkende maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus (COVID-19).

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (Asv) van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door organisatoren die in 2022 minstens zes culturele activiteiten programmeren en financieel eindverantwoordelijk zijn voor de betreffende programmering(en).

Subsidie kan worden aangevraagd voor het exploitatietekort als gevolg van de beperkende maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus.

De subsidie bedraagt maximaal 100% van het exploitatietekort, met een minimum van € 750 en een maximum van € 25.000 per aanvrager.

Aanvragen kunnen van 15 september 2021 tot en met 31 maart 2022 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2021-12-15 — Verlenging aanvraagperiode

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+