Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2021

Het doel van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2021-2024 (ODGR) is het stimuleren van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 04.06.2020 - onbepaald
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Voor 2021-2024: € 43.500 per jaar. Voor 2020: € 41.898.
Behandeld door Provincie Noord-Brabant
Verstrekt door Provincie Groningen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2021-2024 (ODGR) is het stimuleren van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.

Op de regeling zijn de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 en de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • gemeenten, omgevingsdiensten of waterschappen;
  • natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of erfpachter zijn van een locatie waar drugsafval is gedumpt;
  • Staatsbosbeheer als eigenaar van een locatie waar drugsafval is gedumpt.


Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval, in de vorm van:

  • afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval;
  • afvoer en verwijdering van door gedumpt drugsafval verontreinigd oppervlaktewater; of
  • sanering van de bodem die is verontreinigd als rechtstreeks gevolg van de aanwezigheid van gedumpt drugsafval.


De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% (gemeenten, omgevingsdiensten of waterschappen) dan wel 100% (overige aanvragers) van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 24.999.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode worden ingediend bij BIJ12, waar de uitvoering van de regeling is ondergebracht. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-12-23 — Eerste wijzigingsregeling: naamswijziging, openstellingen en plafonds periode 2021-2024

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2021.

Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2021

+