Subsidieregeling nieuwe economie challenge Fryslân 2021

Het doel van de Subsidieregeling nieuwe economie challenge Fryslân 2021 (NEFR21) is het stimuleren van de uitvoering van innovatieve projecten die een bijdrage leveren aan één of meerdere van de transities in Fryslân.

Looptijd 23.06.2021 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Aanvraagperiode 17 december 2021 t/m 21 januari 2022: € 230.000. Aanvraagperiode 28 juni 2021 t/m 17 september 2021: € 230.000.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling nieuwe economie challenge Fryslân 2021 (NEFR21) is het stimuleren van de uitvoering van innovatieve projecten die een bijdrage leveren aan één of meerdere van de transities in Fryslân.

Deze transities betreffen de structurele verandering van een lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen, en van zorg naar positieve gezondheid.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (ASV) van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door aanvragers die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, met een vestiging in Fryslân.

Subsidie kan worden aangevraagd voor het in projectvorm doorontwikkelen van een innovatief idee tot een innovatief product, innovatief procedé of een innovatieve dienst, die een bijdrage levert aan één of meerdere van de transities in Fryslân.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten, tot een maximumbedrag van € 10.000 exclusief BTW per aanvrager.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen.

De regeling zou eigenlijk open staan van 17 december 2021 tot en met 21 januari 2022, maar is met ingang van 22 december 2021 alweer gesloten omdat het subsidieplafond ruimschoots overvraagd is.

Laatst gewijzigd op 2021-12-22 — Het subsidieplafond voor de tweede openstelling is inmiddels ruimschoots overvraagd en zal worden overschreden bij het toekennen van de reeds ontvangen (volledige) aanvragen. Een aanvraag indienen is daarom niet meer mogelijk.

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+