Subsidieregeling natuur

Het doel van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Groningen (SNLGR2018) is het versterken van de natuur en een effectieve invulling geven aan de internationale natuurdoelen.

Looptijd 01.01.2010 - onbepaald
Aanvraagtermijn Tijdens een openstelling
Budget Per openstelling bepaald
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Groningen (SNLGR2018) is het versterken van de natuur en een effectieve invulling geven aan de internationale natuurdoelen.

De subsidieregeling bestaat uit de volgende onderdelen:

 • natuurbeheer;
 • agrarisch natuurbeheer;
 • probleemgebiedensubsidie;
 • landschapsbeheer;
 • subsidie organisatiekosten;
 • certificering.


Gedeputeerde Staten stellen één of meerdere keren per jaar een openstellingsbesluit vast voor het verstrekken van subsidies. In het openstellingsbesluit geven Gedeputeerde Staten nadere invulling aan:

 • de doelgroep;
 • de onderdelen van het natuurbeheerplan waarvoor subsidie kan worden aangevraagd;
 • het subsidieplafond en de wijze van verdeling;
 • de periode van openstelling;
 • de tarieven voor de subsidie natuur- en landschapsbeheer;
 • de toeslagen voor de subsidie natuur- en landschapsbeheer;
 • het minimumaantal hectares aan activiteiten waarvoor een subsidie natuur- en landschapsbeheer kan worden verstrekt.


Aanvragen kunnen tijdens een openstelling met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

Laatst gewijzigd op 2021-11-11 — Openstellingsbesluit natuurbeheer 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Groningen.

Provincie Groningen

Martinikerkhof 12
9712 JG GRONINGEN
NEDERLAND

+