Subsidieregeling mkb innovatiestimulering haalbaarheid Noord

De Subsidieregeling mkb innovatiestimulering haalbaarheid Noord-Nederland 2021 (MITHNN) heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren.

Looptijd 20.04.2021 t/m 11.04.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 4.487.500
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Subsidieregeling mkb innovatiestimulering haalbaarheid Noord-Nederland 2021 (MITHNN) heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren.

De regeling is een regionale invulling van Noord-Nederland van de landelijke regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Op de regeling is de Algemene subsidieregeling SNN 2019 (ASR SNN 2019) van toepassing.

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen die op het moment van aanvragen een vestiging hebben in de provincies Drenthe, Fryslân of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Subsidie kan worden verstrekt voor een haalbaarheidsproject ten behoeve van een mkb-onderneming dat past binnen een van de Kennis en Innovatieagenda’s (KIA’s) zoals die zijn beschreven in het document Missies en Sleuteltechnologieën.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en ten hoogste € 20.000.

Aanvragen kunnen van 20 april 2021 (9:00 uur) tot en met 9 september 2021 (17:00 uur) via een webportal worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2022-03-09 — De regeling wordt m.i.v. 12 april 2022 ingetrokken en opgevolgd door de Subsidieregeling mkb innovatiestimulering haalbaarheid Noord-Nederland 2022 (MITHNN)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+