Subsidieregeling literaire uitgaven

Het doel van de Subsidieregeling literaire uitgaven (LULITERAIR) is het stimuleren van de productie van oorspronkelijk Nederlands- en Friestalige literaire uitgaven en de vertaling van literaire uitgaven in het Nederlands.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2009 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Nederlands Letterenfonds
Verstrekt door Nederlands Letterenfonds
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling literaire uitgaven (LULITERAIR) is het stimuleren van de productie van oorspronkelijk Nederlands- en Friestalige literaire uitgaven en de vertaling van literaire uitgaven in het Nederlands.

In aanmerking voor subsidie komen in Nederland gevestigde literaire uitgeverijen met rechtspersoonlijkheid.

Op basis van de regeling kan subsidie worden verleend voor de productiekosten of vertaalkosten van de volgende typen uitgaven:

 • Klassiek:
  • Literair erfgoed: oorspronkelijk Nederlands- en Friestalige literaire fictie en non-fictie geschreven en overgeleverd door vorige generaties, die voor huidige en toekomstige generaties belangrijk zijn op grond van hun grote intrinsieke of extrinsieke culturele waarde.
 • Hedendaags:
  • Literaire non-fictie: oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige literaire essays, literaire biografieën en overige non-fictie, mits van uitzonderlijk belang en buitengewone kwaliteit;
  • Verzameld werk: een bijeengebracht, geëditeerd en afgerond oeuvre van een belangrijke Nederlands- of Friestalige auteur;
  • Friese literatuur: poëzie, verhalenbundels en romans;
  • Toneeltekst: een leeseditie van oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige verzamelde toneelwerken van een of meerdere literaire auteurs;
  • Graphic novel: beeldroman die op basis van de literaire kwaliteit meer overeenkomsten vertoont met een roman dan met een strip;
  • Literaire geschiedschrijvingen van in Nederland relatief onbekende buitenlandse literaturen.
 • Vertalingen:
  • De eerste twee uitgaven van een in Nederland wonende migrantenauteur met een niet-westerse achtergrond;
  • Vertalingen van canonieke literaire teksten uit een dode taal;
  • Bloemlezing van klassieke literaire teksten uit relatief onbekende literaturen, voorzien van een gedegen introductie op die literatuur;
  • Vertalingen in Gebarentaal.


Op basis van het geraamde exploitatietekort kan subsidie worden aangevraagd voor ofwel de productiekosten ofwel de vertaalkosten van een uitgave tot een maximum van 70% (in 2020 en in de eerste helft van 2021 100%) van het exploitatietekort, met een maximumbedrag van in principe € 20.000 per uitgave. Uitzondering hierop zijn Friese poëziebundels, hiervoor geldt een maximumbedrag van € 3000 per uitgave.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij het Nederlands Letterenfonds. Aanvragen worden beoordeeld door de Commissie Literatuur of de Commissie Friese Literatuur.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-01-11 — De mogelijkheid om een bijdrage in de productiekosten aan te vragen van maximaal 100% is met een half jaar verlengd tot en met 30 juni 2021

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Nederlands Letterenfonds.

Nederlands Letterenfonds

Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR AMSTERDAM
Postbus 16588

+