Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap

Het doel van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (KNLPROV) is het stimuleren van de inrichting van de ecologische hoofdstructuur in de betreffende provincie, inclusief de waardedaling die optreedt bij de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein of landschapsbeheertype.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2010 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Per provincie bepaald
Behandeld door Provincie
Verstrekt door Provincie
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (KNLPROV) is het stimuleren van de inrichting van de ecologische hoofdstructuur in de betreffende provincie, inclusief de waardedaling die optreedt bij de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein of landschapsbeheertype.

De Subsidieverordening inrichting landelijk gebied (geldende voor de betreffende provincie) is van toepassing op deze regeling.

Subsidie wordt verstrekt aan natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel een samenwerkingsverband van natuurlijke personen of rechtspersonen, die een landbouwactiviteit uitoefenen.

Subsidie wordt verleend voor investeringen en functieveranderingen.

De hoogte van de subsidie wordt per geval bepaald.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode worden ingediend bij de desbetreffende provincie of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te Zwolle. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-31 — Wijziging subsidieregeling - Groningen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie.

Provincie

Variabel
NEDERLAND

+