Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân

Het doel van de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân (KMFFR) is het subsidiëren van activiteiten op het terrein van cultuur en gemeenschap.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 05.07.2014 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Varieert per onderdeel
Behandeld door Provincie Friesland
Verstrekt door Provincie Friesland
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân (KMFFR) is het subsidiëren van activiteiten op het terrein van cultuur en gemeenschap.

De Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 is van toepassing op deze subsidieregeling.

De regeling vormt het kader voor diverse subsidieregelingen die vallen binnen de volgende thema’s:

  • Friese taal;
  • cultuur; en
  • onderwijs.


De voorwaarden en de hoogte van de subsidie variëren per subsidieregeling.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-28 — Wijziging m.b.t. de onder de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân vallende Subsidieregeling iepenloftspullen (IEPFR)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+