Subsidieregeling kleine cultuurinitiatieven Fryslân 2

Het doel van de Subsidieregeling kleine cultuurinitiatieven Fryslân 2 (KCFR) is om kunstaanbieders en uitvoerend kunstenaars in Fryslân projecten op het gebied van podiumkunst of expositie, met inbegrip van community art, te laten uitvoeren.

Looptijd 23.06.2021 t/m 31.07.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 200.000
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling kleine cultuurinitiatieven Fryslân 2 (KCFR) is om kunstaanbieders en uitvoerend kunstenaars in Fryslân projecten op het gebied van podiumkunst of expositie, met inbegrip van community art, te laten uitvoeren.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (Asv 2013) van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door kunstaanbieders of uitvoerend kunstenaars in Fryslân, die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Subsidie kan worden aangevraagd voor op zichzelf staande culturele activiteiten in Fryslân op het gebied van podiumkunst, expositie of community art, die al dan niet tegen betaling toegankelijk zijn voor publiek.

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 7500.

Aanvragen konden van 23 juni 2021 tot en met 7 juli 2021 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2021-06-22 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+