Subsidieregeling kavelinrichting Fryslân 2019

Het doel van de Subsidieregeling kavelinrichting Fryslân 2019 (KIFR) is het ondersteunen van de inrichting van landbouwgronden na vrijwillige kavelruil, ten behoeve van de verbetering van de agrarische infrastructuur, de ecologische hoofdstructuur en weidevogelkerngebieden.

Looptijd 13.06.2019 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Vanaf 2020: € 0. Voor 2019: € 135.000 (€ 110.000 voor kavelinrichting landbouw en € 25.000 voor kavelinrichting weidevogels).
Behandeld door Provincie Friesland
Verstrekt door Provincie Friesland
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling kavelinrichting Fryslân 2019 (KIFR) is het ondersteunen van de inrichting van landbouwgronden na vrijwillige kavelruil, ten behoeve van de verbetering van de agrarische infrastructuur, de ecologische hoofdstructuur en weidevogelkerngebieden.

De regeling betreft de opvolger van de Subsidieregeling kavelruil Fryslân 2015 (KAVELFR).

Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • eigenaren of gebruiksgerechtigden van landbouwgrond (kleine en middelgrote ondernemingen of samenwerkingsverbanden daarvan);
  • publiekrechtelijke rechtspersonen;
  • stichtingen of verenigingen.


Subsidie kan worden verstrekt voor het inrichten van landbouwgronden die betrokken zijn bij een door Gedeputeerde Staten goedgekeurde kavelruil.

De subsidie varieert van 40% tot 100% van de subsidiabele kosten en kan maximaal oplopen tot:

  • € 24.500 per aanvrager voor werkzaamheden in het kader van kavelinrichting landbouw;
  • € 24.500 per aanvrager voor werkzaamheden in het kader van kavelinrichting weidevogels.


Een aanvrager kan dus maximaal € 49.000 subsidie ontvangen.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagtijdvak met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2021-01-22 — Het is nog niet duidelijk of er in 2021 weer subsidie aan te vragen is, zo meldt de provincie Friesland

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+