Subsidieregeling kanker & werkzoekenden

Het doel van de Subsidieregeling kanker & werkzoekenden (SK&W) is het ondersteunen van projecten gericht op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van (ex-)kankerpatiënten zonder werk.

Looptijd 29.09.2018 t/m 29.09.2023
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Voor de gehele looptijd: € 500.000
Behandeld door Uitvoering Van Beleid
Verstrekt door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling kanker & werkzoekenden (SK&W) is het ondersteunen van projecten gericht op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van (ex-)kankerpatiënten zonder werk.

Aanvragen kunnen worden ingediend door organisaties met rechtspersoonlijkheid, die staan ingeschreven in het handelsregister.

De subsidie wordt verstrekt voor de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van mensen zonder werk die kanker hebben of die kanker hebben gehad, om hen meer kans te geven op het vinden en verkrijgen van werk. Het moet om niet-commerciële aanvragen gaan die zonder publieke ondersteuning in de projectperiode niet tot stand zouden komen.

Het aangevraagde subsidiebedrag ligt tussen € 25.000 en € 125.000 per aanvraag. Een aanvrager kan meerdere aanvragen indienen op voorwaarde dat het totaal aan aangevraagde subsidie maximaal € 200.000 bedraagt. De projectperiode bedraagt maximaal 12 aaneengesloten maanden.

Aanvragen konden van 29 oktober tot en met 16 november 2018 worden ingediend bij Uitvoering Van Beleid (onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Laatst gewijzigd op 2020-09-03 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Agentschap SZW.

Agentschap SZW

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Nederland

+