Subsidieregeling Innovatief & Duurzaam MKB 2021 provincie Groningen

Het doel van de Subsidieregeling Innovatief & Duurzaam MKB 2021 provincie Groningen (IDMG) is het stimuleren en ondersteunen van innovatie en duurzaamheid bij het Groningse midden- en kleinbedrijf (mkb) door investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting, waardoor de regio economisch wordt versterkt en werkgelegenheid wordt gecreëerd.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 07.04.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021 t/m 2022: € 1 miljoen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling Innovatief & Duurzaam MKB 2021 provincie Groningen (IDMG) is het stimuleren en ondersteunen van innovatie en duurzaamheid bij het Groningse midden- en kleinbedrijf (mkb) door investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting, waardoor de regio economisch wordt versterkt en werkgelegenheid wordt gecreëerd.

Op de regeling zijn de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 en de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door een in de provincie Groningen gevestigde mkb-onderneming die hier ondernemingsactiviteiten uitvoert en die niet valt onder de sectoren landbouw, bosbouw en visserij.

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten gericht op investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting van één of meerdere Groningse mkb-ondernemingen.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet onder meer worden voldaan aan de volgende vereisten:

  • het project moet een innovatief karakter hebben, waarbij het project zorgt voor een significante verbetering van een product of productieproces. Bij het bepalen van het innovatieve karakter van het project wordt gekeken in hoeverre de investeringen in het project technologisch nieuw zijn voor de provincie. Daarnaast wordt meegewogen of de onderneming na uitvoering van het project voorop loopt in de provincie binnen haar branche;
  • het project is duurzaam: dit wordt beoordeeld aan de hand van twaalf duurzaamheidsthema’s (beschreven in bijlage I van deze regeling). Hierbij moet het project minimaal aan twee van de subthema’s binnen het onderdeel ‘Planet’ invulling geven, aan één van de subthema’s van ‘People’ en aan één van de subthema’s van ‘Profit’. Het project dient te leiden tot een aantoonbare substantiële verbetering binnen de gekozen thema’s binnen het ambitieweb;
  • het project leidt aantoonbaar tot economisch toegevoegde waarde, hierbij wordt gekeken naar: nieuwe werkgelegenheid, marktpotentie, versterking van de concurrentiepositie en extra omzet.


De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000.

Aanvragen kunnen van 24 maart 2021 tot 31 december 2022 met behulp van een digitaal aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-04-06 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Groningen.

Provincie Groningen

Martinikerkhof 12
9712 JG GRONINGEN
NEDERLAND

+