Subsidieregeling grensoverschrijdende jongerenevenementen

Het doel van de Subsidieregeling grensoverschrijdende jongerenevenementen (GRENSJE) is het ondersteunen van evenementen op het gebied van sport en cultuur, waar Nederlandse jongeren Duitse of Belgische jongeren treffen en die voor die jongeren kosteloos toegankelijk zijn.

Looptijd 19.12.2019 t/m 31.12.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021: € 50.000 (eerste openstelling), € 50.000 (tweede openstelling), € 58.500 (derde openstelling). Voor 2020: € 50.000 (eerste openstelling), € 50.000 (tweede openstelling), € 50.000 (derde openstelling).
Behandeld door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Verstrekt door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling grensoverschrijdende jongerenevenementen (GRENSJE) is het ondersteunen van evenementen op het gebied van sport en cultuur, waar Nederlandse jongeren Duitse of Belgische jongeren treffen en die voor die jongeren kosteloos toegankelijk zijn.

De Kaderwet overige BZK-subsidies en het Kaderbesluit BZK-subsidies zijn van toepassing op deze regeling.

Aanvragen kunnen worden ingediend door de organisatoren van het evenement, inclusief provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen.

Op basis van de regeling kan subsidie worden verstrekt voor een beperkt aantal grotere evenementen en een groot aantal kleine evenementen. Evenementen kunnen worden gesubsidieerd indien de deelname van en interactie tussen Nederlandse en Duitse of Belgische jongeren centraal staat en aandacht wordt gevraagd voor de verschillen in taal en cultuur.

De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten, maar ten hoogste € 15.000.

Aanvragen kunnen van 1 juli tot en met 31 oktober 2021 (indien het evenement waarvoor subsidie wordt gevraagd plaatsvindt in de periode van 1 augustus tot en met 31 december 2021) worden ingediend. Aanvragen worden in volgorde van datum van binnenkomst behandeld.

Laatst gewijzigd op 2021-07-09 — Derde openstelling + plafond 2021

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Schedeldoekshaven 200
2511 EZ 'S-GRAVENHAGE
NEDERLAND

+