Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional

Op grond van de Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional (EVCJGP) kunnen subsidies worden verstrekt voor deelname aan de EVC-procedure ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.10.2018 t/m 30.09.2023
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget Looptijd: circa € 1,4 miljoen
Behandeld door Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
Verstrekt door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Op grond van de Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional (EVCJGP) kunnen subsidies worden verstrekt voor deelname aan de EVC-procedure ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’.

Hiermee bevordert de subsidieregeling ook het behoud van deze professionals voor het jeugddomein. Als de professionals hun registratie in het kwaliteitsregister jeugd verliezen en geen werkzaamheden meer kunnen uitvoeren die door een geregistreerd professional moet worden gedaan, kan dit in de praktijk betekenen dat zij het risico lopen hun functie niet meer te kunnen vervullen.

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is van toepassing op deze regeling.

In aanmerking komen instellingen in het jeugddomein en jeugdprofessionals.

De subsidie wordt verstrekt voor deelname aan de EVC-procedure ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. De subsidie bedraagt € 450 per EVC-procedure. Per jeugdprofessional wordt subsidie verstrekt voor ten hoogste één EVC-procedure.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-12-04 — Wijziging

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus 16006

+