Subsidieregeling ERTMS

Het doel van de Subsidieregeling ERTMS (ERTMS) is spoorwegondernemingen te ondersteunen bij de uitwerking en realisatie van het programma ERTMS, waarin het huidige spoorbeveiligingssysteem wordt vervangen door het European Rail Traffic Management System (oftewel ERTMS).

Looptijd 01.01.2018 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget Voor 2020 t/m 2022: € 59,3 miljoen. Voor 2019: € 10 miljoen.
Behandeld door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Verstrekt door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling ERTMS (ERTMS) is spoorwegondernemingen te ondersteunen bij de uitwerking en realisatie van het programma ERTMS, waarin het huidige spoorbeveiligingssysteem wordt vervangen door het European Rail Traffic Management System (oftewel ERTMS).

Op de regeling is het Kaderbesluit subsidies I en M van toepassing.

Alleen spoorwegondernemingen komen in aanmerking voor subsidie.

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten ter uitwerking en realisatie van het programma ERTMS.

De subsidie in het kader van de uitwerking van het programma ERTMS wordt per geval bepaald aan de hand van het aantal uren dat aan de uitvoering van de subsidiabele activiteiten is besteed alsmede de kosten derden. Als subsidiabele kosten van activiteiten ter realisatie van het programma ERTMS worden uitsluitend in aanmerking genomen de in de gesloten samenwerkingsovereenkomst gespecificeerde kosten voor de inbouw van ERTMS in het materieel en de onttrekking van het materieel gedurende de fase van de inbouw.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Aanvragen tot subsidieverlening voor de jaren 2018 en 2019 konden worden ingediend tot en met 1 juni 2019. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Laatst gewijzigd op 2020-11-09 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M)

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Nederland

+