Subsidieregeling dakaanpassing ten behoeve van zonnepanelen

Het doel van de Subsidieregeling dakaanpassing ten behoeve van zonnepanelen (DZFR) is het stimuleren van enerzijds het verwijderen van asbestdaken en anderzijds het versterken van de dakconstructie of een combinatie van beide, zodat het plaatsen van zonnepanelen mogelijk wordt.

Looptijd 01.09.2019 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget Voor de aanvraagperiode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021: € 40.000
Behandeld door Provincie Friesland
Verstrekt door Provincie Friesland
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling dakaanpassing ten behoeve van zonnepanelen (DZFR) is het stimuleren van enerzijds het verwijderen van asbestdaken en anderzijds het versterken van de dakconstructie of een combinatie van beide, zodat het plaatsen van zonnepanelen mogelijk wordt.

De regeling, die voorheen de Stimuleringsregeling “Asbest eraf, Postcoderoos erop” (ASROOSFR) dan wel de Subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop (ASZONFR2014) heette, is onderdeel van de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân (SERTFR).

Subsidie kan worden aangevraagd door eenieder wiens project in aanmerking komende activiteiten realiseert, en voor zover deze zijn gelegen in het werkgebied van het Agrarisch Collectief Noardlike Fryske Wâlden.

Subsidie kan worden aangevraagd voor een uit te voeren of uitgevoerd project, waarvoor geldt:

  • dat het project gestart is na 1 september 2019;
  • dat er van één of meerdere daken het asbest verwijderd en afgevoerd wordt; of
  • dat er van één of meerdere daken de dakconstructie versterkt wordt; en
  • dat het project uitsluitend in combinatie met de te plaatsen zonnepanelen in het kader van het project “Collectieve Zonnepanelen-NFW” wordt uitgevoerd.


De hoogte van de subsidie aan de eigenaar, erfpachter of pachter van het aan te passen dak of daken ten behoeve van de asbestverwijdering en/of aanpassing van de dakconstructie, bedraagt € 4,50 per m2 dak, met een maximum van € 10.000.

Aanvragen kunnen van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van de datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

Laatst gewijzigd op 2020-10-07 — Regeling volledig herzien en opnieuw opengesteld voor het indienen van aanvragen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+