Subsidieregeling coronabanen in de zorg

Het doel van de Subsidieregeling coronabanen in de zorg (CBZORG) is om de continuïteit van de zorg tijdens de COVID-19 uitbraak te kunnen waarborgen, door zorginstellingen te stimuleren om tijdelijk werknemers in dienst te nemen in zogeheten coronabanen. Dit zijn banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die als voornaamste doel hebben om op korte termijn verlichting te bieden aan de cruciale sectoren die overbelast zijn.

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 38 miljoen (periode 1), € 56.258.000 (periode 2)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling coronabanen in de zorg (CBZORG) is om de continuïteit van de zorg tijdens de COVID-19 uitbraak te kunnen waarborgen, door zorginstellingen te stimuleren om tijdelijk werknemers in dienst te nemen in zogeheten coronabanen. Dit zijn banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die als voornaamste doel hebben om op korte termijn verlichting te bieden aan de cruciale sectoren die overbelast zijn.

Subsidie kan worden aangevraagd door zorgaanbieders.

Subsidie kan worden aangevraagd voor het tewerkstellen en begeleiden van werknemers via coronabanen om de continuïteit van zorg tijdens de COVID-19 uitbraak te kunnen waarborgen. De coronabanen die in aanmerking komen voor subsidie zijn:

 • gastheer of gastvrouw;
 • zorg-assistent of zorgbuddy;
 • ADL-ondersteuner;
 • welzijn-assistent;
 • ondersteuner zorgmedewerker; of
 • ondersteuner veiligheid.


Subsidie voor het tewerkstellen en begeleiden van werknemers wordt uitsluitend verstrekt indien:

 • de werknemer vanaf 1 januari 2021 (periode 1) of vanaf 1 juli 2021 maar voor 1 oktober 2021 (periode 2) wordt ingezet bij de zorgaanbieder;
 • het contract voor minimaal twee maanden en maximaal zes maanden wordt aangegaan; en
 • in het contract wordt vastgelegd dat de arbeidsduur in ieder geval gemiddeld 20 uur per week bedraagt.


Het subsidiebedrag per werknemer bestaat uit:

 • a. de voor hem verschuldigde loonkosten, tot een maximum van 120% van het wettelijk minimumloon;
 • b. verschuldigde onregelmatigheidstoeslag, verschuldigde eindejaarsuitkering, verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de kosten, bedoeld onder a; en
 • c. maximaal 20% van de kosten, bedoeld onder a, voor de begeleiding.


In aanvulling op het bovenstaande bestaat het bedrag van de subsidie voor een werknemer met een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek tevens uit een transitievergoeding in verband met de subsidiabele activiteiten.

Het maximum subsidiebedrag voor een voltijds coronabaan van zes maanden bedraagt € 25.440. Het maximum subsidiebedrag per zorgaanbieder bedraagt € 4 miljoen.

Aanvragen kunnen van 1 maart 2021 (9:00 uur) tot en met 31 maart 2021 (17:00 uur) en van 14 juni 2021 (9:00 uur) tot en met 25 juni 2021 (17:00 uur) met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Het beschikbare budget wordt als volgt verdeeld over de aanvragen:

 • in geval het subsidieplafond niet wordt uitgeput, conform de volledige subsidieaanvragen; of
 • in geval het subsidieplafond wel wordt uitgeput, evenredig over de ingediende volledige aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2022-02-02 — De al aangekondigde verlenging van de regeling is tijdelijk opgeschort na een signaal van mogelijk misbruik van de regeling. Dit betekent dat zorgaanbieders voorlopig geen subsidieaanvraag kunnen doen voor de periode januari tot en met juni 2022.

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus 16006

+