Subsidieregeling circulaire economie

Het doel van de Subsidieregeling circulaire economie (SCE) is het stimuleren van activiteiten gericht op de bevordering van een circulaire economie.

Looptijd 09.04.2020 t/m 08.04.2025
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021: € 4,5 miljoen (Circulaire ketenprojecten). Voor 2020: € 1.360.000 (Circulaire ketenprojecten).
Behandeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verstrekt door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling circulaire economie (SCE) is het stimuleren van activiteiten gericht op de bevordering van een circulaire economie.

In een circulaire economie worden grondstoffen efficiënt ingezet en hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het milieu. Voor zover er nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden deze op duurzame wijze gewonnen en wordt verdere aantasting van de sociale en fysieke leefomgeving en de gezondheid voorkomen. Producten en materialen worden zo ontworpen dat ze kunnen worden hergebruikt met zo min mogelijk waardeverlies en zonder schadelijke emissies naar het milieu.

Met de subsidieregeling – waarop het Kaderbesluit subsidies I en M van toepassing is – wordt uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie en wordt bijgedragen aan de doelen van het Klimaatakkoord. De subsidieregeling geeft een kader voor het verstrekken van subsidies ter bevordering van de totstandkoming van circulaire oplossingen. Dat zijn oplossingen voor producten, processen, diensten en businessmodellen waarbij er geen afval (meer) ontstaat en/of grondstoffen langer en steeds opnieuw gebruikt worden. Hiermee wordt op nieuwe grondstoffen bespaard en de CO2-uitstoot verminderd.

De focus ligt in de eerste fase van de regeling op het bevorderen van circulaire ketenprojecten. In latere fases van de regeling kunnen ook andere activiteiten in aanmerking komen voor subsidie.

Circulaire ketenprojecten

Op grond van deze paragraaf kunnen subsidies worden verstrekt voor circulaire ketenprojecten. Dit zijn projecten waarbij bedrijven in samenwerking een product, proces, dienst of businessmodel meer circulair ontwerpen, produceren of organiseren, zodat minder grondstoffen worden verbruikt en minder CO2 wordt uitgestoten.

Circulaire ketenprojecten moeten worden uitgevoerd door een zogeheten circulair ketensamenwerkingsverband, dat bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zes mkb-ondernemers met in ieder geval drie verschillende rollen in een product- of materiaalketen die niet in een groep met elkaar verbonden zijn.

Een circulair ketensamenwerkingsverband is verplicht een procesbegeleider aan te stellen met aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van circulaire economie, en die aantoonbaar minimaal één jaar ervaring heeft met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie.

De subsidie voor een mkb-ondernemer in het circulair ketensamenwerkingsverband bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer met een maximum van € 20.000.

Aanvragen kunnen van 1 april 2021 tot en met 30 september 2021 (12.00 uur) met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het beschikbare budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2022-02-23 — De regeling gaat naar verwachting vanaf de eerste helft van mei 2022 weer open voor het aanvragen van subsidie voor circulaire ketenprojecten. Het beschikbare budget voor deze nieuwe openstelling bedraagt ongeveer € 6 miljoen, zo meldt RVO onder voorbehoud van publicatie in de Staatscourant.

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+