Subsidieregeling brancheopleidingen Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair

Op basis van de Subsidieregeling brancheopleidingen Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair (BOLGF) kan subsidie worden verstrekt aan een zorgaanbieder of een regionaal samenwerkingsverband voor het verzorgen van één of meer van de brancheopleidingen Assistent Logistiek, Assistent Groenvoorziening, of Assistent Facilitaire dienstverlening.

Looptijd 19.07.2021 t/m 29.02.2025
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021: € 609.333. Voor 2022: € 507.778.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Op basis van de Subsidieregeling brancheopleidingen Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair (BOLGF) kan subsidie worden verstrekt aan een zorgaanbieder of een regionaal samenwerkingsverband voor het verzorgen van één of meer van de brancheopleidingen Assistent Logistiek, Assistent Groenvoorziening, of Assistent Facilitaire dienstverlening.

Deze brancheopleidingen zijn ontwikkeld voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Cliënten van de dagbesteding in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) kunnen één van deze brancheopleidingen gaan volgen. De overheid neemt, middels deze subsidieregeling, de kosten van de eerste 500 op te leiden studenten voor haar rekening.

Aanvragen kunnen worden ingediend door zorgaanbieders en regionale samenwerkingsverbanden (dit zijn meerdere zorgaanbieders die onder meer voor het verzorgen van één of meer brancheopleidingen regionaal samenwerken, vertegenwoordigd door één zorgaanbieder).

De zorgaanbieders waar de aspirant studenten dagbesteding ontvangen, gaan met de cliënten in gesprek om te bezien of er belangstelling is voor het volgen van één van de drie brancheopleidingen. Studenten ontvangen hun brancheopleiding in groepen van 10 studenten per brancheopleiding. De subsidie per brancheopleiding bedraagt € 20.311.

Aanvragen kunnen van 19 juli 2021 tot en met 13 augustus 2021 (voor het subsidiejaar 2021) en van 17 januari 2022 tot en met 25 februari 2022 (voor het subsidiejaar 2022) met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het ministerie van VWS. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Laatst gewijzigd op 2022-02-09 — Wijziging: aanvraagperiode 2022 met twee weken verlengd tot en met 25 februari 2022, subsidieplafond 2022 verhoogd van € 406.222 naar € 507.778, subsidieverplichtingen gewijzigd + looptijd regeling met twee maanden verlengd tot en met februari 2025

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus 16006

+