Subsidieregeling beloning 200 duurzame melkveehouders Drenthe

Het doel van de Subsidieregeling beloning 200 duurzame melkveehouders Drenthe (B200DPMVDR) is om bij te dragen aan de doelstellingen van de provincie om de emissie van de melkveehouderij te reduceren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.06.2019 t/m 30.11.2023
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget € 1,5 miljoen
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Provincie Drenthe
  • 301 open subsidies aangeboden
  • 82 adviseurs stand-by
  • Gratis account

Het doel van de Subsidieregeling beloning 200 duurzame melkveehouders Drenthe (B200DPMVDR) is om bij te dragen aan de doelstellingen van de provincie om de emissie van de melkveehouderij te reduceren. Drentse melkveehouders worden gestimuleerd om via hun bedrijfsvoering duurzame reducties te behalen op het gebied van emissies van fosfaat, stikstof, ammoniak en broeikasgassen door het sluiten van de kringlopen en toepassen van weidegang.

De regeling is gekoppeld aan de Subsidieregeling 200 Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij Drenthe (200DPMVDR). Het vaststellingsverzoek van die regeling geldt als aanvraag voor deze regeling.

In aanmerking komen melkveehouders die via Subsidieregeling 200 Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij Drenthe een duurzaamheidsplan hebben laten opstellen.

De subsidie wordt aangevraagd in 2019. De subsidie wordt vervolgens verstrekt voor de jaren 2019, 2020, 2021 of 2022. In deze jaren wordt gekeken welke reductie van emissies er wordt behaald. Dit wordt bepaald aan de hand van de KringloopWijzers van 2019, 2020, 2021 of 2022, en aan de hand van een berekening zoals opgenomen in bijlage I van de regeling. Op basis van deze berekening wordt per jaar een bedrag van € 500 toegekend voor het behalen van elk van de vijf doelstellingen (op het gebied van respectievelijk fosfaat, stikstof, ammoniak, klimaat en weidegang).

Per subsidieaanvraag is maximaal € 7500 subsidie beschikbaar.

Aanvragen kunnen van 1 juni 2019 tot en met 31 december 2019 worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De aanvraag bestaat uit het vaststellingsverzoek voor de Subsidieregeling 200 Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij Drenthe, een duurzaamheidsplan zoals opgeleverd naar aanleiding van deze regeling, de Landbouw de-minimisverklaring en de KringloopWijzer van 2018 van de aanvragende melkveehouder.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2019-09-05 — Aanvraagperiode verlengd tot en met 31 december 2019 (was 30 november 2019)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+