Subsidieregeling archeologie en publiek

Het doel van de Subsidieregeling archeologie en publiek (APDR) is een breder publiek te betrekken bij het rijke archeologische erfgoed van de provincie Drenthe. Dit kan zowel passief zijn (bezoeker of toeschouwer) als actief (beheer, onderzoek, inspiratiebron voor ruimtelijk ontwerp of verwerking in kunst- en cultuuruitingen).

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 100.000 (€ 25.000 per kalenderjaar)
Behandeld door Provincie Drenthe
Verstrekt door Provincie Drenthe
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling archeologie en publiek (APDR) is een breder publiek te betrekken bij het rijke archeologische erfgoed van de provincie Drenthe. Dit kan zowel passief zijn (bezoeker of toeschouwer) als actief (beheer, onderzoek, inspiratiebron voor ruimtelijk ontwerp of verwerking in kunst- en cultuuruitingen).

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 (Asv) van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door alle partijen, dus zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

  • 1. Archeologie en participatie. Projecten die breed publiek interesseren en/of motiveren tot archeologieparticipatie in Drenthe. Hieronder vallen ook projecten die de beleving en het toegankelijk maken van archeologisch erfgoed voor het publiek tot onderwerp hebben (bijvoorbeeld archeologische beleefpunten).
  • 2. Archeologie en instandhouding. Projecten die de instandhouding van waardevol Drents archeologisch erfgoed ten goede komen. Subsidiabel zijn: eenmalige, fysieke projecten waarbij herstel gepleegd wordt en het erfgoed klaargemaakt wordt voor regulier onderhoud. Ook subsidiabel onder deze categorie is het opleiden van vrijwilligers voor het plegen van onderhoud.
  • 3. Archeologie en educatie. Projecten die de educatie over en het onderzoek naar de Drentse archeologie ten goede komen. Hieronder valt onder andere het ontwikkelen van lespakketten en het publiceren van boeken over de Drentse/Noord-Nederlandse archeologie.
  • 4. Archeologie en inspiratie. Projecten op het gebied van beeldende kunst, ruimtelijke vormgeving en landschapsarchitectuur, waarbij Drentse archeologische sites en/of vondsten als inspiratiebron dienen.


De subsidie bedraagt maximaal 75% van de totale projectkosten tot een maximum van € 5000 voor projecten uitgevoerd door professionals en een maximum van € 2500 voor projecten uitgevoerd door vrijwilligers.

Aanvragen kunnen van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-02 — Subsidieplafond 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

Westerbrink 1
9405 BJ ASSEN
NEDERLAND

+