Subsidieregeling andere eindtoetsen PO

Het doel van de Subsidieregeling andere eindtoetsen PO (EINDPO) is het bieden van een reële en gelijkwaardige mogelijkheid voor aanbieders om een alternatieve eindtoets te ontwikkelen en aan te bieden aan scholen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2015 t/m 31.12.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022 t/m 2024: jaarlijks € 5,1 miljoen
Behandeld door Dienst Uitvoering Onderwijs - DUO/CFI
Verstrekt door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling andere eindtoetsen PO (EINDPO) is het bieden van een reële en gelijkwaardige mogelijkheid voor aanbieders om een alternatieve eindtoets te ontwikkelen en aan te bieden aan scholen.

In aanmerking komen rechtspersonen die een eindtoets uitgeven waarvan het gebruik (op grond van de Wet op het primair onderwijs) is toegestaan.

Subsidie is beschikbaar voor het aanbieden van een eindtoets en activiteiten die daar direct mee samenhangen.

De subsidie bestaat uit een vast bedrag van € 500.000 per jaar. Indien door de subsidieontvanger in een bepaald jaar zowel een papieren als digitale versie van een eindtoets wordt aangeboden wordt het vaste bedrag in dat jaar met € 315.000 verhoogd. Daarnaast is er een variabel bedrag dat wordt berekend door het aantal leerlingen dat de eindtoets heeft gemaakt te vermenigvuldigen met een bedrag per leerling. Dit bedrag per leerling neemt af met een in hoeveelheid toenemend aantal leerlingen.

Aanvragen kunnen jaarlijks tot en met eind februari van het schooljaar waarin de eindtoets wordt aangeboden, worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-02-14 — Jaarlijks budget voor de periode 2022 t/m 2024 bekendgemaakt door DUS-I

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus 16006

+