Subsidieregeling ADL-assistentie

Het doel van de Subsidieregeling ADL-assistentie (ADLAS) is het ondersteunen van ADL-aanbieders ten behoeve van het verlenen van ADL-assistentie.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2015 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 110.556.000. Voor 2021: € 106.745.000.
Behandeld door Zorginstituut Nederland
Verstrekt door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling ADL-assistentie (ADLAS) is het ondersteunen van ADL-aanbieders ten behoeve van het verlenen van ADL-assistentie.

ADL-assistentie is de gedurende het gehele etmaal direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen in en om de ADL-woning (een woning die deel uitmaakt van een aantal bij elkaar horende rolstoeldoorgankelijke sociale huurwoningen), waaronder alarmopvolging bij een noodoproep.

In aanmerking komen privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die ADL-assistentie verlenen.

Subsidie is beschikbaar voor het verlenen van ADL-assistentie aan verzekerden die:

  • woonachtig zijn in een ADL-woning;
  • ten tijde van het verkrijgen van de ADL-assistentie beschikken over een oordeel van het CIZ; en
  • in en om de ADL-woning uitsluitend ADL-assistentie ontvangen van de subsidieontvanger.


Het bedrag van de subsidie wordt berekend overeenkomstig een formule.

Aanvragen kunnen jaarlijks tot uiterlijk vier weken voor de aanvang van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Zorginstituut Nederland.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-11-29 — Wijziging en plafond 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Zorginstituut Nederland.

Zorginstituut Nederland

Postbus 320
1110 AH Diemen
Nederland

+