Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy

Het Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy (SDGR) heeft tot doel om in totaal 2 miljoen arme mensen in ontwikkelingslanden te voorzien van aansluiting op moderne energiediensten via samenwerking met de private sector.

Looptijd 06.04.2019 t/m 31.12.2026
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2019 t/m 2024: € 22,5 miljoen. Eerste openstelling: € 14.181.889 (€ 10.305.259 voor toegang tot schoon koken met hernieuwbare energie + € 3.876.630 voor toegang tot decentrale hernieuwbare elektriciteit). Tweede openstelling: € 8 miljoen (€ 4 miljoen voor toegang tot schoon koken met hernieuwbare energie + € 4 miljoen voor toegang tot decentrale hernieuwbare elektriciteit).
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy (SDGR) heeft tot doel om in totaal 2 miljoen arme mensen in ontwikkelingslanden te voorzien van aansluiting op moderne energiediensten via samenwerking met de private sector.

Het programma maakt deel uit van de Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SMINBUZA).

Het programma wil zijn doel bereiken door beperkingen van de commerciële markt te verminderen door een financiële stimulans te geven aan de private sector om tijdelijke risico’s voor marktontwikkeling op het gebied van hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden weg te nemen en de bijbehorende innovatiekosten te verlagen.

De stimulering vindt plaats via een resultaatgerichte financiering in de vorm van subsidie waarmee de bijbehorende opstartrisico’s worden gedempt en de bijbehorende meerkosten worden verlaagd. Aanvragers voor subsidie kunnen het programma bijvoorbeeld gebruiken om de distributiekanalen uit te breiden naar nieuwe en meer uitdagende gebieden, en bedrijfsmodellen verder uit te breiden naar nieuwe, armere consumentensegmenten.

Alleen niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) of ondernemingen komen in aanmerking voor subsidie. Voor aanvragers geldt dat zij al minimaal drie jaar ervaring moeten hebben met betrekking tot decentrale hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden.

Te ondersteunen activiteiten moeten zijn gericht op de energietoegang voor arme huishoudens en op één van de volgende thema’s:

  • Toegang tot schoon koken met hernieuwbare energie;
  • Toegang tot decentrale hernieuwbare elektriciteit.


Activiteiten moeten bovendien resultaten opleveren in minimaal één van de volgende landen: Bangladesh, Burkina Faso, Ethiopië, Gambia, India, Kenia, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Oeganda, Rwanda, Senegal, Soedan, Tanzania, Tsjaad en Zuid-Soedan.

De subsidie kan variëren van minimaal € 250.000 tot maximaal € 2,5 miljoen per aanvraag. De subsidie is gemaximeerd op de totale begrote meerkosten omgeslagen over het geprognosticeerd aantal aansluitingen als gevolg van de activiteit.

Aanvragen kunnen tijdens een openstellingsperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voordat een aanvrager subsidie kan aanvragen moet er eerst een concept note worden ingediend. Na indiening van de concept note ontvangt de aanvrager binnen zes weken een niet bindend advies van RVO. Het is daarna aan de potentiële aanvrager om wel of niet een aanvraag in te dienen.

Aanvragen worden gerangschikt aan de hand van diverse inhoudelijke criteria, waarna het subsidieplafond wordt verdeeld in volgorde van rangschikking.

Laatst gewijzigd op 2021-10-22 — Publicatie tweede openstelling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+