Subsidie voor de opleidingskosten van groene buitengewoon opsporingsambtenaren 2021

Het doel van de Subsidie voor de opleidingskosten van groene buitengewoon opsporingsambtenaren 2021 (GROENBOA21) is het ondersteunen van particuliere werkgevers voor opleidingskosten gemaakt voor buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) die werkzaam zijn in domein I (openbare ruimte) of domein II (milieu, welzijn en infrastructuur), de zogenaamde groene boa's.

Looptijd 22.09.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 125.000
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidie voor de opleidingskosten van groene buitengewoon opsporingsambtenaren 2021 (GROENBOA21) is het ondersteunen van particuliere werkgevers voor opleidingskosten gemaakt voor buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) die werkzaam zijn in domein I (openbare ruimte) of domein II (milieu, welzijn en infrastructuur), de zogenaamde groene boa’s.

De subsidie wordt verstrekt op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel d, van de Kaderwet EZK en LNV-subsidies.

In aanmerking voor subsidie komen particuliere werkgevers. Dit zijn werkgevers (niet zijnde een overheidsinstantie) die (natuur- en recreatie)terreinen, landgoederen, jachtvelden of viswateren voor sportvisserij in eigendom of beheer hebben en die één of meer werknemers of vrijwilligers in dienst hebben die boa in domein I of II zijn, dan wel in opleiding zijn voor boa in domein I of II. Dit zijn bijvoorbeeld wildbeheereenheden, sportvissersverenigingen, particuliere landgoedeigenaren, Natuurmonumenten, provinciale landschappen en andere particuliere terreineigenaren.

Het subsidiebedrag per particuliere werkgever bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten. De in aanmerking komende kosten zijn de kosten die de particuliere werkgever tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 maakt bij de aanbieder van de opleiding of de opleidingsmodule voor de betreffende opleiding of opleidingsmodule. Indien de particuliere werkgever btw-plichtig is, komt de aan de aanbieder te betalen btw niet in aanmerking voor subsidie.

Particuliere werkgevers die (naar verwachting) in 2021 opleidingskosten maken voor groene boa’s kunnen zich van 17 juni 2021 tot en met 8 oktober 2021 melden bij de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). VBNE zal de subsidieaanvragen van alle geïnteresseerden die zich bij VBNE gemeld hebben, bundelen en indienen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Laatst gewijzigd op 2021-09-21 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren.

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren

Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen
Nederland

+