Subsidie pluimveevaccinatie ter voorkoming van salmonella

Het doel van de regeling Subsidie pluimveevaccinatie ter voorkoming van salmonella (PLUVAC) is het terugdringen van besmettingen van pluimvee met salmonella, door te stimuleren dat pluimveehouders pluimvee vaccineren tegen Salmonella enteritidis en/of Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 15.08.2020 t/m 14.08.2025
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget Voor 2020/2021: € 1.015.000
Behandeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verstrekt door Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • 302 open subsidies aangeboden
  • 86 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Subsidie pluimveevaccinatie ter voorkoming van salmonella (PLUVAC) is het terugdringen van besmettingen van pluimvee met salmonella, door te stimuleren dat pluimveehouders pluimvee vaccineren tegen Salmonella enteritidis en/of Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium.

De regeling valt onder Hoofdstuk 2, Titel 2.12 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

Onder pluimveehouders worden ondernemers verstaan die werkzaam zijn in de primaire landbouwproductie en die pluimvee houden. Onder pluimvee wordt verstaan: fokpluimvee, vermeerderingspluimvee voor de consumptie-ei-sector, leghennen of pluimvee dat daarvoor wordt opgefokt.

De subsidie bedraagt € 0,028 per vaccindosis tegen Salmonella enteritidis en € 0,049 per vaccindosis tegen Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium. Voor subsidie komen in aanmerking de aanschafkosten voor een vaccindosis ter voorkoming van een besmetting met Salmonella enteritidis of Salmonella typhimurium.

Aanvragen kunnen van 15 augustus 2020 tot en met 31 januari 2021 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-05-20 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+