Subsidie pluimveevaccinatie ter voorkoming van salmonella

Het doel van de regeling Subsidie pluimveevaccinatie ter voorkoming van salmonella (PLUVAC) is het terugdringen van besmettingen van pluimvee met salmonella, door te stimuleren dat pluimveehouders pluimvee vaccineren tegen Salmonella enteritidis en/of Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium.

Looptijd 15.08.2020 t/m 14.08.2025
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget Voor de openstelling van 1 juli 2021 t/m 31 januari 2022: € 5 miljoen. Voor de openstelling van 15 augustus 2020 t/m 31 januari 2021: € 1.015.000.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Subsidie pluimveevaccinatie ter voorkoming van salmonella (PLUVAC) is het terugdringen van besmettingen van pluimvee met salmonella, door te stimuleren dat pluimveehouders pluimvee vaccineren tegen Salmonella enteritidis en/of Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium.

De regeling valt onder Hoofdstuk 2, Titel 2.12 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

Onder pluimveehouders worden ondernemers verstaan die werkzaam zijn in de primaire landbouwproductie en die pluimvee houden. Onder pluimvee wordt verstaan: fokpluimvee, vermeerderingspluimvee voor de consumptie-ei-sector, leghennen of pluimvee dat daarvoor wordt opgefokt.

De subsidie bedraagt € 0,028 per vaccindosis tegen Salmonella enteritidis en € 0,048 per vaccindosis tegen Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium. Voor subsidie komen in aanmerking de aanschafkosten voor een vaccindosis ter voorkoming van een besmetting met Salmonella enteritidis of Salmonella typhimurium.

Aanvragen kunnen van 1 juli 2021 tot en met 31 januari 2022 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2021-12-09 — Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 (openstelling en plafond was al bekend)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+