Subsidie op financieel adviesgesprek

Het doel van de regeling Subsidie op financieel adviesgesprek (FA-AOFG) van het A&O Fonds Grafimediabranche (AOFG) is de werknemer een bewuste keuze te laten maken in het al dan niet gebruik maken van werktijdvermindering en/of gedeeltelijke of gehele vervroegde pensionering.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd Onbepaald
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Subsidie op financieel adviesgesprek (FA-AOFG) van het A&O Fonds Grafimediabranche (AOFG) is de werknemer een bewuste keuze te laten maken in het al dan niet gebruik maken van werktijdvermindering en/of gedeeltelijke of gehele vervroegde pensionering.

In aanmerking komen werkgevers die KVGO-lid zijn.

De vergoeding is aan te vragen voor een gedeelte van de kosten van financieel advies voor een werknemer. Het maximale subsidiebedrag is 50% van het factuurbedrag tot een maximum van € 300.

Aanvragen kunnen tot en met drie maanden na de factuurdatum van het financieel adviestraject worden ingediend bij het A&O Fonds Grafimediabranche.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-17 — Mogelijke factuurdatum opgeschoven van 31 december 2022 naar 31 maart 2024

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij A&O Fonds Grafimediabranche.

A&O Fonds Grafimediabranche

Postbus 538
3900 AM VEENENDAAL
NEDERLAND

+