Stimuleringsregeling Scholing & Ontwikkeling

Het doel van de Stimuleringsregeling Scholing & Ontwikkeling (FCB-SO) van de Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen (FCB) is een bijdrage te leveren aan de vakbekwaamheid en de ontwikkeling van werknemers in de sector.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd Onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Stimuleringsregeling Scholing & Ontwikkeling (FCB-SO) van de Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen (FCB) is een bijdrage te leveren aan de vakbekwaamheid en de ontwikkeling van werknemers in de sector.

In aanmerking komen bedrijven die zijn aangesloten bij FCB en individuele werknemers die vallen onder de CAO Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen.

De regeling biedt een tegemoetkoming van 50% van de opleidingskosten voor vakgerichte opleidingen, trainingen of cursussen van werknemers die worden uitgevoerd door een erkend scholingsinstituut of een erkende opleider. Vakgerichte opleidingen zijn opleidingen, trainingen en cursussen die tot doel hebben de vakbekwaamheid van de werknemer in zijn huidige of toekomstige functie binnen of buiten de bedrijfstak te vergroten.

Individuele werknemers kunnen gebruik maken van een vergoeding voor een opleiding, training of cursus waarvan redelijkerwijs niet van de werkgever verwacht kan worden deze te bekostigen en die wordt uitgevoerd door een erkend scholingsinstituut of een erkende opleider. Voor deze opleidingen, trainingen of cursussen geldt voor de totale cursusduur een jaarlijkse vergoeding van maximaal € 2500 (inclusief btw) van de cursuskosten als het diploma is behaald of kan worden aangetoond dat de volledige cursus met goed gevolg is doorlopen. Indien de opleiding, training of cursus meerdere jaren omvat geldt een maximale vergoeding van € 2500 over de gehele cursusduur.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen. Op aanvragen wordt beslist op volgorde van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-01-05 — De subsidiehoogte is voor 2022 vastgesteld op 50% van de opleidingskosten, net als voor 2021 het geval was

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen.

Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen

Vondellaan 36
3521 GH Utrecht
Nederland

+