Stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona

Het doel van de Stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona (MWJC-F21) van het Fonds 21 (FONDS21) is het verzachten van de gevolgen van de coronamaatregelen op het mentale welzijn van jongeren.

Looptijd 01.03.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona (MWJC-F21) van het Fonds 21 (FONDS21) is het verzachten van de gevolgen van de coronamaatregelen op het mentale welzijn van jongeren.

In aanmerking komen Nederlands rechtspersonen (stichting, vereniging, bv of nv zonder winstoogmerk). Rijks- en gemeentemusea en rijks- en stadsarchieven kunnen ook voor ondersteuning in aanmerking komen.

Met de stimuleringsregeling wil Fonds 21 organisaties die werken met jongeren stimuleren om ofwel bestaande projecten op te schalen, ofwel nieuwe projecten te ontwikkelen. Het gaat hierbij om projecten die in 2021 (grotendeels) gerealiseerd kunnen worden. De focus ligt hierbij op jongeren tussen de 12 en 30 jaar die het ten gevolge van de coronamaatregelen zwaar hebben. De projecten moeten uitvoerbaar zijn binnen de corona richtlijnen.

Projecten die geheel of grotendeels online plaatsvinden komen ook in aanmerking. Daarnaast kan een aanvraag ook een aanvulling betreffen op een lopend project, waardoor het bereik vergroot kan worden.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale begroting. De eigen bijdrage van de aanvrager kan ook in de vorm van gekapitaliseerde eigen uren. Het aangevraagde bedrag is minimaal € 10.000.

Aanvragen kunnen tot en met 30 juni 2021 digitaal worden ingediend bij het Fonds 21.

Laatst gewijzigd op 2021-02-26 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Fonds 21.

Fonds 21

Orteliuslaan 27
3528 BA Utrecht.

+