Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) heeft tot doel het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers voor zover die van belang is voor de informatie en opinievorming.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 16.09.1974 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 3.625.000 (tijdelijke subsidieregelingen) en € 600.000 (activiteiten t.b.v. persorganen en onderzoek)
Behandeld door Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
Verstrekt door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) heeft tot doel het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers voor zover die van belang is voor de informatie en opinievorming.

Het fonds (voorheen Bedrijfsfonds voor de Pers en later Stimuleringsfonds voor de Pers) is gebaseerd op Hoofdstuk 8 van de Mediawet en Hoofdstuk 6 van het Mediabesluit. Het fonds is sinds 1988 een zelfstandig bestuursorgaan. De middelen van het fonds zijn voornamelijk afkomstig uit de inkomsten uit reclameboodschappen van de STER en van de commerciële omroepinstellingen die toestemming hebben verkregen.

Het fonds richt zich op (uitgevers van) persorganen die in belangrijke mate nieuws, analyse, commentaar en achtergrondinformatie bevatten over een gevarieerd deel van de maatschappelijke actualiteit, mede in het belang van de politieke meningsvorming.

Er is onder meer ondersteuning mogelijk voor:

  • projecten van afzonderlijke persorganen (krant of tijdschrift) gericht op het bereiken van een rendabele exploitatie;
  • gezamenlijke projecten van persorganen gericht op structurele verbetering van de exploitatiepositie van de bij het project betrokken persorganen;
  • organisatieonderzoek, gericht op de structurele verbetering van de exploitatie van een persorgaan;
  • onderzoek voor de persbedrijfstak als geheel;
  • persinnovatie.


Zowel nieuwe als bestaande initiatieven op persgebied komen in aanmerking voor ondersteuning. Uitgaven moeten minimaal maandelijks verschijnen.

Verder kan het fonds projecten sponseren die verband houden met de doel- of taakstelling van het fonds.

De financiële steun heeft de vorm van kredieten en kredietfaciliteiten onder gunstige voorwaarden of uitkeringen. In alle gevallen heeft de steunverlening een tijdelijk karakter en is ze bedoeld om het desbetreffende persorgaan door een moeilijke periode heen te helpen.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-28 — Subsidieplafonds 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Koninginnegracht 46
2514 AD Den Haag
Nederland

+