Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart

Het doel van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart (SOOZ) is het bevorderen van de educatie van zeelieden en het verlenen van financiële bijdragen aan activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de zeescheepvaart.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd Onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart (SOOZ) is het bevorderen van de educatie van zeelieden en het verlenen van financiële bijdragen aan activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de zeescheepvaart.

Het fonds houdt zich bezig met de volgende activiteiten:

  • de scholing en vorming van toekomstige werknemers;
  • de opleiding en ontwikkeling van werknemers;
  • de scholing en arbeidsinpassing van (langdurig) werklozen;
  • de vaktechnische voorlichting in de bedrijfstak.


De doelgroep bestaat uit werkgevers en werknemers aangesloten bij de CAO Zeevaart.

Het fonds kan een studiekostenvergoeding verstrekken voor het volgen van cursussen. De hoogte en de omvang van de tegemoetkoming in de cursuskosten worden jaarlijks bepaald door het bestuur van het fonds en zijn mede afhankelijk van de beschikbare middelen voor het betreffende jaar.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2017-03-07 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart.

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart

Zekeringstraat 17A
1014 BM Amsterdam
Nederland

+