Stichting Blindenhulp

Het doel van Stichting Blindenhulp (SBH) is het verstrekken van een eenmalige gift, een periodieke uitkering of lening aan visueel gehandicapten of aan instellingen en personen die direct of indirect werkzaam zijn ten behoeve van visueel gehandicapten.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 26.09.1899 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Stichting Blindenhulp
Verstrekt door Stichting Blindenhulp
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Stichting Blindenhulp (SBH) is het verstrekken van een eenmalige gift, een periodieke uitkering of lening aan visueel gehandicapten of aan instellingen en personen die direct of indirect werkzaam zijn voor visueel gehandicapten.

Een bijdrage wordt verstrekt aan:

 • personen met een visuele handicap die steun nodig hebben ongeacht gezindte of leeftijd;
 • instellingen die direct of indirect werkzaam zijn voor visueel gehandicapten, zoals op het gebied van:
  • voorkoming, bestrijding, genezing;
  • revalidatie;
  • het verrichten van wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek;
 • personen die direct of indirect werkzaam of in opleiding zijn ten behoeve van visueel gehandicapten.


De hoogte van de bijdrage wordt per geval bepaald.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Stichting Blindenhulp. De aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2017-04-25 — Actualisatie, toevoeging voorwaarden (aanvragen van particulieren moeten vergezeld gaan van...)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Blindenhulp.

Stichting Blindenhulp

Vliegenvangerlaan 16
2566 RN Den Haag
Nederland

+