Startersbeurs

Het doel van de Startersbeurs (STARTBEURS) is om jonge starters op de arbeidsmarkt zes maanden werkervaring te laten opdoen in het bedrijfsleven. Voor werkgevers biedt de beurs een kans om jong personeel binnen te halen en kennis te laten maken met hun bedrijf.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd Medio februari 2013 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Gemeente
Verstrekt door Gemeente
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Startersbeurs (STARTBEURS) is om jonge starters op de arbeidsmarkt zes maanden werkervaring te laten opdoen in het bedrijfsleven. Voor werkgevers biedt de beurs een kans om jong personeel binnen te halen en kennis te laten maken met hun bedrijf.

De regeling is ontwikkeld door een aantal gemeenten en wordt inmiddels in heel Nederland uitgevoerd.

De regeling wordt gefinancierd uit diverse bronnen (die per gemeente verschillend kunnen zijn), zoals het participatiebudget, provinciale subsidies en/of de extra middelen die door de SZW-minister beschikbaar heeft gesteld ten behoeve van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

De Startersbeurs is er voor jongeren (starters) van 18 tot en met 26 jaar die klaar zijn met hun opleiding en in de praktijk aan de slag willen, maar geen baan weten te vinden.

De voorwaarden van de Startersbeurs kunnen per gemeente verschillen.

De starter ontvangt van de werkgever een tegemoetkoming van minimaal € 500 per maand (tot 1 januari 2021) dan wel minimaal € 700 per maand (vanaf 1 januari 2021). Daarnaast bouwt de starter voor iedere maand die hij of zij met de Startersbeurs werkzaam is geweest een spaartegoed op van € 100. Het opgebouwde tegoed kan na afloop van de werkzaamheden worden ingezet voor scholing, een cursus of een certificeringstraject.

De werkgever ontvangt van de gemeente een bijdrage in de begeleidingskosten van de starter van € 500 per maand.

Zowel starters als werkgevers kunnen zich via de website van een gemeente aanmelden als deelnemende starter dan wel deelnemend leerbedrijf. De gemeentelijke websites zijn te vinden via: https://www.startersbeurs.nu/

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-11-25 — De vergoeding zal voor de overeenkomsten die starten m.i.v. 1 januari 2021 worden verhoogd naar minimaal € 700 per maand

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Startersbeurs.

Startersbeurs

Stationstraat 29
5038 EC Tilburg
Nederland

+