Seed capital technostarters (Actieprogramma TechnoPartner)

Het doel van de regeling Seed capital technostarters (SCT) is het zodanig stimuleren en mobiliseren van de onderkant van de Nederlandse risicokapitaalmarkt dat technostarters in hun kapitaalbehoefte kunnen voorzien en zo hun overlevings- en (door)groeikansen worden vergroot.

Looptijd 20.08.2014 t/m 30.06.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 32 miljoen (reguliere tender). Voor 2021: € 20 miljoen (reguliere tender) + € 21 miljoen (tender Deep tech Startersfondsen).
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Seed capital technostarters (SCT) is het zodanig stimuleren en mobiliseren van de onderkant van de Nederlandse risicokapitaalmarkt dat technostarters in hun kapitaalbehoefte kunnen voorzien en zo hun overlevings- en (door)groeikansen worden vergroot.

De regeling (voorheen bekend als SEED-faciliteit) valt onder Hoofdstuk 3, paragraaf 3.10.1, en vormt samen met paragraaf 3.10.2, de regeling Seed business angel fondsen (SBAF), Titel 3.10 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

De regeling biedt participatiefondsen de mogelijkheid een lening te krijgen voor het verkrijgen van participaties in technostarters op basis van een zogenaamd fondsplan. Een participatiefonds kan met deze lening maximaal 50% van de investeringen financieren.

In het beginstadium mag het participatiefonds 80% van de inkomsten uit deze participaties houden, totdat de kosten die het participatiefonds heeft gemaakt zijn gedekt. Daarna mag het fonds 50% zelf houden en moet het de rest afstaan aan de overheid, totdat de participaties winstgevend worden (zowel de bijdrage van het participatiefonds als van de overheid zijn dan terugbetaald). Dan mag het fonds weer 80% van de inkomsten behouden.

Om de lening te verkrijgen moet het startersfonds een zogenaamde overeenkomst tot geldlening afsluiten met de overheid.

De lening bedraagt maximaal 50% van het investeringsbudget tot een maximumbedrag van € 10 miljoen per subsidieontvanger.

Aanvragen kunnen jaarlijks van 1 januari tot en met 31 maart met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarnaast kunnen er nog extra inschrijvingsronden plaatsvinden.

Aanvragen worden beoordeeld door de Adviescommissie Seed capital technostarters.

Laatst gewijzigd op 2021-12-09 — Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+