Risico’s dekken voor aardwarmte

Het doel van de regeling Risico's dekken voor aardwarmte (RDAARD) is het stimuleren van de winning van aardwarmte in Nederland, door het afdekken van het geologisch risico dat het boren van putten voor de toepassing van aardwarmte niet succesvol is.

Looptijd 20.08.2014 t/m 30.06.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021/2022: aardwarmteprojecten: € 25,5 miljoen, diep aardwarmteprojecten: € 18,7 miljoen. Voor 2021: aardwarmteprojecten: € 47,9 miljoen, diep aardwarmteprojecten: € 18,7 miljoen.
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RDAARD) is het stimuleren van de winning van aardwarmte in Nederland, door het afdekken van het geologisch risico dat het boren van putten voor de toepassing van aardwarmte niet succesvol is.

De regeling valt onder Hoofdstuk 4, Titel 4.3 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

In aanmerking voor subsidie komen in Nederland gevestigde partijen die een aardwarmteproject of een diep aardwarmteproject uitvoeren.

Een aardwarmteproject betreft het mogelijk maken van de winning en toepassing van aardwarmte met een diepte van de top van de aquifer van ten minste 500 meter tot ten hoogste 3500 meter, door het boren van een doublet (een productieput en een injectieput) of een half doublet (de eerste of tweede put van een doublet) zonder putstimulatie.

Een diep aardwarmteproject betreft het mogelijk maken van de winning en toepassing van aardwarmte vanaf ten minste 3500 meter diepte van de top van de aquifer door het boren van een doublet of een half doublet zonder putstimulatie.

De maximale subsidie bedraagt 85% van de verwachte subsidiabele kosten met een maximum van € 11.050.000 voor een aardwarmteproject en een maximum van € 18.700.000 voor een diep aardwarmteproject.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De aanvraagperiodes voor aardwarmteprojecten en diep aardwarmteprojecten lopen van 1 december 2021 tot en met 11 maart 2022.

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt TNO om advies gevraagd.

Laatst gewijzigd op 2021-12-09 — Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 (openstelling en plafond 2022 was al bekend)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+