Regeling Regionale Projecten

Het doel van de Regeling Regionale Projecten (REPREGIO) van de Regio Groningen-Assen is het stimuleren van projecten die vanuit de samenleving breed gedragen worden en een meerwaarde hebben voor de regio.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2015 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor de periode 2020 tot en met 2025: € 3 miljoen
Behandeld door Projectbureau Regio Groningen-Assen
Verstrekt door Projectbureau Regio Groningen-Assen
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Regeling Regionale Projecten (REPREGIO) van de Regio Groningen-Assen is het stimuleren van projecten die vanuit de samenleving breed gedragen worden en een meerwaarde hebben voor de regio.

De regeling stond voorheen bekend als de Regeling Regionale en Innovatieve Projecten (RIPREGIO).

In aanmerking voor ondersteuning komen projecten of programma’s die bijdragen aan het realiseren van minimaal één van de volgende thema’s:

 • ruimtelijke kwaliteit: de kwaliteit van stad en land behouden en versterken;
 • economie: het economisch kerngebied verder ontwikkelen.


Te ondersteunen projecten moeten bijdragen aan de oplossing voor een urgent vraagstuk of een urgente opgave, en moeten een gemeentegrensoverschrijdende betekenis hebben of een bijdrage leveren aan de regionale uniciteit of identiteit. Projecten worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • samenwerking: verschillende partijen werken in het project samen;
 • ruimtelijke kwaliteit: het project draagt bij aan een verbetering of behoud van de fysieke ruimtelijke kwaliteit in de regio;
 • duurzaamheid: het project draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van de regio.


Innovatieve projecten komen in aanmerking voor een innovatiebonus.

De hoogte van de bijdrage is een percentage van de projectkosten. Dat betreft maximaal 15% wanneer het project voldoet aan één of twee thema’s en aan de voorwaarden. Per criterium kan extra financiering worden verkregen:

 • samenwerking: maximaal 5% extra;
 • ruimtelijke kwaliteit: maximaal 10% extra;
 • duurzaamheid: maximaal 10% extra;
 • innovatiebonus: maximaal 10% extra.


De bijdrage is hiermee maximaal 50% van de projectkosten en kan oplopen tot maximaal € 500.000.

Projectvoorstellen kunnen tijdens de twee jaarlijkse aanvraagrondes met behulp van een aanvraagformat worden ingediend bij het Regiobureau Groningen-Assen. Voordat een aanvraag kan worden ingediend, moet het conceptprojectvoorstel zijn besproken met het Regiobureau.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-08-11 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Projectbureau Regio Groningen-Assen.

Projectbureau Regio Groningen-Assen

Oosterstraat 56a
Postbus 610
9700 AP GRONINGEN

+