Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie

Het doel van de Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie (RAAK) is de kennisuitwisseling tussen hogescholen, het mkb, publieke instellingen, kennisinstellingen en buitenlandse partners te verbeteren en het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te bevorderen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.12.2004 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: RAAK-mkb 1e tender: € 5,1 miljoen, RAAK-publiek: € 10,5 miljoen. Voor 2021: RAAK-mkb 1e tender: € 5,1 miljoen, RAAK-mkb 2e tender: € 5,1 miljoen, RAAK-PRO: € 15,4 miljoen, RAAK-publiek: € 10,5 miljoen.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie (RAAK) is de kennisuitwisseling tussen hogescholen, het mkb, publieke instellingen, kennisinstellingen en buitenlandse partners te verbeteren en het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te bevorderen.

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA voert RAAK namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit. RAAK is gebaseerd op de Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen.

Het regieorgaan ondersteunt netwerken van mkb-bedrijven, publieke instellingen, hogescholen, kennisinstellingen en internationale partners, waarin gezamenlijk innovatievragen uit het regionale werkveld worden opgelost.

Er is een bijdrage beschikbaar voor projecten op allerlei gebied waarin kennisontwikkeling, innovatie en kenniscirculatie een rol spelen. Het project kan deel uitmaken van een groter (regionaal) innovatieprogramma.

RAAK kent een aantal onderdelen:

  • RAAK-mkb;
  • RAAK-publiek;
  • RAAK-PRO (praktijkgericht onderzoek).


Voor elk onderdeel geldt dat een hbo-instelling namens een consortium een aanvraag indient. Het consortium bestaat verder ten minste uit:

  • regionale mkb-ondernemers dan wel een vertegenwoordiger van het mkb zoals een intermediaire organisatie of brancheorganisatie (RAAK-mkb);
  • twee publieke instellingen of vertegenwoordigers van een koepel van instellingen (RAAK-publiek);
  • kennisinstellingen en de beroepspraktijk, dit zijn regionale mkb-bedrijven en publieke professionals (RAAK-PRO).


De maximale looptijd van een project is voor RAAK-mkb en RAAK-publiek twee jaar, voor RAAK-PRO vier jaar.

De bijdrage voor RAAK-mkb en RAAK-publiek is maximaal 50% van de totale projectkosten, tot hoogstens € 300.000. De bijdrage voor RAAK-PRO is maximaal 70% van de totale projectkosten, tot hoogstens € 700.000.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Aanvragen worden door de Externe BeoordelingsCommissie (EBC) beoordeeld.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-29 — Openstellingen RAAK-publiek 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Van Vollenhovenlaan 661
Postbus 3021
3502 GA Utrecht

+