Regeling Vermindering Verhuurderheffing Nieuwbouw 2020 (RVV Nieuwbouw 2020)

Het doel van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Nieuwbouw 2020 oftewel de RVV Nieuwbouw 2020 (RVVN) is het stimuleren van de nieuwbouw van huurwoningen met een lage huur.

Looptijd 01.01.2020 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Jaarlijks € 100 miljoen
Behandeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verstrekt door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Nieuwbouw 2020 oftewel de RVV Nieuwbouw 2020 (RVVN) is het stimuleren van de nieuwbouw van huurwoningen met een lage huur.

De RVV Nieuwbouw 2020 is een fiscale regeling die is opgenomen in de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.

In aanmerking komen corporaties of verhuurders die verhuurderheffing betalen en die in het bezit zijn van meer dan 50 huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens (sociale huurwoningen).

Te bouwen woningen moeten zelfstandige sociale huurwoningen betreffen met een huurprijs onder de eerste aftoppingsgrens.

De bijdrage oftewel de heffingsvermindering per woning is afhankelijk van de gemeente waar de nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd:

  • indien de nieuwbouw wordt gerealiseerd in één van de gemeenten in het gemeente-overzicht RVV Nieuwbouw 2020, dan bedraagt de heffingsvermindering € 25.000 per woning (per 1 juli 2020 € 0) bij een minimale investering van € 62.500;
  • indien de nieuwbouw wordt gerealiseerd in een andere gemeente dan in één van de gemeenten in het gemeente-overzicht RVV Nieuwbouw 2020, dan bedraagt de heffingsvermindering € 12.500 per woning (per 1 juli 2020 € 0) bij een minimale investering van € 31.250.


Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via mijn.rvo.nl. Conceptaanvragen konden worden ingediend vanaf 2 januari 2020, definitieve aanvragen konden worden ingediend vanaf 3 februari 2020 tot en met 30 juni 2020.

Laatst gewijzigd op 2020-05-28 — I.v.m. de al eerder bekend geworden overvraging van het budget worden de steunbedragen per 1 juli 2020 op nihil gesteld. Gevolg hiervan is dat vanaf 1 juli 2020 geen voorlopige investeringsverklaringen meer kunnen worden aangevraagd.

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+