Regeling uitvoering van LEADER Groningen

Met de Regeling uitvoering van LEADER-projecten Oost-Groningen (LEADEROGR) beoogt de provincie Groningen bij te dragen aan de versterking van de sociaaleconomische vitaliteit van Oost-Groningen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 14.05.2016 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2020: € 500.000 (€ 250.000 per beoordelingsronde). Voor 2019: € 500.000 (€ 250.000 per beoordelingsronde).
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • 298 open subsidies aangeboden
  • 86 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Met de Regeling uitvoering van LEADER-projecten Oost-Groningen (LEADEROGR) beoogt de provincie Groningen bij te dragen aan de versterking van de sociaaleconomische vitaliteit van Oost-Groningen.

De regeling valt onder hoofdstuk 3 paragraaf 3.3 van de Regeling Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 subsidies provincie Groningen (POP3GRON).

Subsidie kan worden verstrekt aan publieke, private rechtspersonen en ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, met name eenmanszaken, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschapen, maatschappen.

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van doelen en resultaten als uitwerking van de volgende thema’s:

  • economische impuls bij achterblijvende minder verstedelijkte regio’s;
  • activiteiten of ontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie op het platteland vergroten, zeker daar waar men sterker afhankelijk is van nabuurschap;
  • uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur.


Subsidie kan slechts worden verstrekt indien de uitvoering van het project in de regio Oost-Groningen plaatsvindt. Oost-Groningen betreft het gebied geografisch gelegen binnen de op moment van vaststelling van dit besluit geldende gemeentegrenzen van Menterwolde, Oldambt, Pekela, Veendam, Stadskanaal, Bellingwedde en Vlagtwedde.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele projectkosten met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 100.000.

Aanvragen kunnen tijdens een beoordelingsronde met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-06-24 — Eerste aanvraagronde 2020 verlengd tot en met 31 augustus 2020 (i.p.v. 18 mei 2020) en subsidieplafond 2020 verlaagd van € 750.000 naar € 500.000

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+