Regeling uitvoering van LEADER

Het doel van de Regeling uitvoering van LEADER-projecten Oost-Groningen EU (LEADEROGE) is het ondersteunen van initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uit Oost-Groningen ter versterking van de economie, de leefbaarheid en het toerisme.

Looptijd 15.04.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 1.600.000 (€ 400.000 per tenderperiode)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Regeling uitvoering van LEADER-projecten Oost-Groningen EU (LEADEROGE) is het ondersteunen van initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uit Oost-Groningen ter versterking van de economie, de leefbaarheid en het toerisme.

De regeling – die valt onder paragraaf 3.3 van de Regeling POP 3 subsidies provincie Groningen 2014-2022 (POP3GRON) – heeft betrekking op LEADER-projecten die tussen de € 25.000 en 100.000 subsidie vragen. Voor LEADER-projecten die tussen de € 2500 en € 25.000 subsidie vragen, is er de Regeling uitvoering van LEADER-projecten Oost-Groningen nationaal (LEADEROGN).

Subsidie kan worden aangevraagd door publiekrechtelijke rechtspersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen en ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid (met name eenmanszaken, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschapen, maatschappen).

Subsidie kan worden aangevraagd voor de uitvoering van doelen en resultaten genoemd in hoofdstuk 3.2 van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) als uitwerking van de volgende thema’s:

  • economische impuls bij achterblijvende minder verstedelijkte regio’s;
  • activiteiten of ontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie op het platteland vergroten, zeker daar waar men sterker afhankelijk is van nabuurschap;
  • uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur.


De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 100.000.

Aanvragen kunnen tijdens een viertal tenderperiodes via een digitaal aanvraagportaal worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Subsidie wordt toegekend op basis van rangschikking van de aanvragen aan de hand van diverse criteria.

Laatst gewijzigd op 2021-04-14 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Groningen.

Provincie Groningen

Martinikerkhof 12
9712 JG GRONINGEN
NEDERLAND

+