Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land19

Het doel van de Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) is om (middel)grote land- en tuinbouwbedrijven die te maken hebben met een forse omzetval te helpen met een tegemoetkoming in hun vaste lasten.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 07.07.2021 t/m 30.06.2022
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) is om (middel)grote land- en tuinbouwbedrijven die te maken hebben met een forse omzetval te helpen met een tegemoetkoming in hun vaste lasten.

Deze regeling is opgesteld omdat middelgrote en grote bedrijven in de land- en tuinbouw kunnen geen gebruik kunnen maken van de aangekondigde verhogingen van de subsidiegrens voor de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Dit komt door bepalingen in het specifieke hoofdstuk van het Europees steunkader waaronder de TVL is goedgekeurd (paragraaf 3.1 van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak). Met de OVK, die valt onder een ander hoofdstuk van het tijdelijk steunkader (paragraaf 3.12), kunnen deze bedrijven wel tegemoetgekomen worden in lijn met de andere sectoren.

Subsidie kan worden verstrekt aan ondernemingen in de land- en tuinbouw. Hierbij geldt het vereiste dat de getroffen ondernemingen eerst het volledige steunbedrag waarop zij op grond van de TVL aanspraak kunnen maken, benutten voordat zij een beroep op deze regeling kunnen doen. Het gaat om land- en tuinbouwbedrijven die actief zijn in de primaire productie van landbouwproducten (als bedoeld in bijlage 1 bij het Verdrag inzake de werking van de Europese Unie). Het moet gaan om een onderneming die op 15 maart 2020 ingeschreven was in het handelsregister, onder één van de bijbehorende SBI-codes (01.1, 01.2, 01.3, 01.4 en 01.5).

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een onderneming minimaal 30% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt in beginsel bepaald door de omzet in de voor de subsidieaanvraag relevante periode te vergelijken met hetzelfde kwartaal in 2019, toen deze onderneming nog niet getroffen was.

De subsidie in de subsidieperiodes 1 (eerste kwartaal van 2021), 2 (tweede kwartaal van 2021), 3 (derde kwartaal van 2021), 4 (vierde kwartaal van 2021) respectievelijk 2022-1 (eerste kwartaal van 2022) bedraagt 70% van de ongedekte vaste kosten in de betreffende subsidieperiode. De subsidie bedraagt per subsidieperiode maximaal € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb-bedrijven verminderd met het bedrag waarvoor de getroffen onderneming in de betreffende subsidieperiode op grond van de TVL ten hoogste subsidie kan ontvangen.

Aanvragen kunnen tijdens de volgende aanvraagperioden met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

  • subsidieperiode 1 of 2: 5 juli 2021 tot en met 30 september 2021;
  • subsidieperiode 3: 14 oktober 2021 tot en met 15 november 2021;
  • subsidieperiode 4: 1 februari 2022 tot en met 31 maart 2022;
  • subsidieperiode 2022-1: 31 maart 2022 tot en met 2 mei 2022.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-28 — Wijziging i.v.m. nieuwe openstelling voor subsidieperiode 2022-1

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+