Regeling stimulering deelname Europees Defensiefonds

Het doel van de Regeling stimulering deelname Europees Defensiefonds (RSDEDF) is om het voor Nederlandse (mkb-)bedrijven mogelijk te maken om deel te nemen aan consortia en projecten in het kader van het Europees Defensiefonds (EDF).

Looptijd 02.12.2021 t/m 01.12.2026
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor module 1 (consultancysteun): € 250.000 per openstellingsperiode. Voor module 2 (cofinanciering): € 2.750.000 voor 2021 en € 4.500.000 voor 2022.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Regeling stimulering deelname Europees Defensiefonds (RSDEDF) is om het voor Nederlandse (mkb-)bedrijven mogelijk te maken om deel te nemen aan consortia en projecten in het kader van het Europees Defensiefonds (EDF).

De regeling bestaat uit twee modules. Module 1 (consultancysteun) richt zich op het ondersteunen van mkb-bedrijven indien zij specifieke externe expertise moeten inhuren om zich te positioneren voor deelname aan EDF-consortia. Module 2 (cofinanciering) beoogt een deel van de projectfinanciering te verstrekken aan Nederlandse deelnemers aan een EDF-consortium die ontwikkelactiviteiten willen verrichten.

Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • a. een mkb-ondernemer die in het kader van deelname aan een consortium een externe consultant inhuurt (module 1);
  • b. een ondernemer die een ontwikkelactiviteit verricht in het kader van een actie (module 2).


De subsidie bedoeld onder a bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten en ten hoogste € 5000 per actie per oproep.

De subsidie bedoeld onder b bedraagt ten hoogste 25% van de subsidiabele kosten en ten hoogste € 1.500.000 per actie. Het percentage wordt verhoogd met 10% voor middelgrote ondernemingen, 20% voor kleine ondernemingen en 15% indien is voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 25, zesde lid, onderdeel b, onder i, van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hierbij gelden de volgende bepalingen:

  • aanvragen als bedoeld onder a worden ingediend in de periode die aanvangt dertig dagen na de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop een oproep wordt gepubliceerd en die eindigt drie weken voor de sluitingsdatum van de oproep;
  • aanvragen als bedoeld onder b worden ingediend in de periode die aanvangt dertig dagen na de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop een oproep wordt gepubliceerd en die eindigt een week voor de sluitingsdatum van de oproep.


Het subsidieplafond voor aanvragen als bedoeld onder a wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Het subsidieplafond voor aanvragen als bedoeld onder b wordt verdeeld overeenkomstig de volgorde van de aanvragen op de Europese ranglijst.

Laatst gewijzigd op 2021-12-01 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+