Regeling Europese EZKsubsidies

Het doel van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies (REES) is het creëren van eenheid tussen verschillende subsidies op het terrein van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Looptijd 01.07.2015 - onbepaald
Aanvraagtermijn Variabel
Budget Onbepaald
Behandeld door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies (REES) is het creëren van eenheid tussen verschillende subsidies op het terrein van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies heeft alleen betrekking op subsidie-instrumenten van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die met Europese middelen worden gefinancierd. Nationale subsidies zijn opgenomen in het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies en de onderliggende Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

De regeling bevat bepalingen die in (vrijwel) alle onderliggende subsidie-instrumenten voorkomen. Hierdoor zijn onnodige verschillen weggenomen en kent niet elke afzonderlijke subsidieregeling meer bepalingen over de zaken die worden geregeld in het overkoepelende gedeelte van de regeling.

De Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies omvat een aantal subsidie-instrumenten, verdeeld over drie hoofdstukken, te weten:

  • 1. Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (Hoofdstuk 3; zie ook EFMZV);
  • 2. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Hoofdstuk 4; zie ook GLB); en
  • 3. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Hoofdstuk 5; zie ook EFRO 2014-20).


Per subsidie-instrument zijn aanvullende voorwaarden vastgesteld.

De wijze van indienen van de aanvragen verschilt per regeling.

Laatst gewijzigd op 2021-12-17 — Wijziging beleidsregel verlagen subsidie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Ministerie van Economische Zaken (Algemeen EZ).

Ministerie van Economische Zaken (Algemeen EZ)

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Nederland

+