Regeling defensiesubsidies

Het doel van de Regeling defensiesubsidies (DEF) is het ondersteunen van activiteiten die het beleid van het ministerie van Defensie versterken en ten goede komen aan de defensie-industrie in Nederland.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2002 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Ministerie van Defensie
Verstrekt door Ministerie van Defensie
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Regeling defensiesubsidies (DEF) is het ondersteunen van activiteiten die het beleid van het ministerie van Defensie versterken en ten goede komen aan de defensie-industrie in Nederland.

De regeling is de kaderregeling van het ministerie van Defensie op basis waarvan het ministerie organisaties financieel met subsidies kan ondersteunen. De regeling is de opvolger van de Interimregeling subsidies Defensie (ISD).

Rechtspersonen die zich op het terrein van defensie begeven of activiteiten willen ontplooien die de defensie-industrie ten goede komen, kunnen op basis van deze regeling een bijdrage verkrijgen van het ministerie van Defensie.

De hoogte van de bijdrage wordt per geval bepaald.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij het ministerie van Defensie, de diverse krijgsmachtonderdelen of het defensie interservice commando, afhankelijk van het werkterrein waarop de aanvraag betrekking heeft. Gezien het feit dat de kaderregeling zeer ruim is opgezet, is het verstandig vooraf contact op te nemen met het ministerie van Defensie.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2019-02-11 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Ministerie van Defensie.

Ministerie van Defensie

Plein 4
2511 CR 'S-GRAVENHAGE
NEDERLAND

+