R&D

Het doel van de regeling R&D-mobiliteitssectoren (RDMS) is het behouden en verbeteren van de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen binnen de automotive, luchtvaart en maritieme sector en het herstel van de negatieve economische gevolgen, die zijn veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus én het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke opgaven op het vlak van duurzaamheid of digitalisering.

Looptijd 17.05.2021 t/m 30.06.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021: € 150 miljoen
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de regeling R&D-mobiliteitssectoren (RDMS) is het behouden en verbeteren van de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen binnen de automotive, luchtvaart en maritieme sector en het herstel van de negatieve economische gevolgen, die zijn veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus én het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke opgaven op het vlak van duurzaamheid of digitalisering.

De regeling valt onder Hoofdstuk 3, Titel 3.6 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

In aanmerking komen samenwerkingsverbanden van (grote, middelgrote en/of kleine) ondernemingen binnen de automotive, luchtvaart en maritieme sector. Hiernaast kunnen ook onderzoeksorganisaties aan het samenwerkingsverband deelnemen. Een samenwerkingsverband moet minimaal bestaan uit twee ondernemingen of één onderneming en één onderzoeksorganisatie.

Subsidie wordt verstrekt voor een R&D-mobiliteitsproject dat gericht is op het behouden en verbeteren van de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen binnen de automotive, luchtvaart en maritieme sector en herstel van de negatieve economische gevolgen die zijn veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus. Ook moet een bijdrage worden geleverd aan de maatschappelijke opgaven op het vlak van duurzaamheid of digitalisering. Daarnaast dienen de projectactiviteiten qua inhoud te passen binnen de thema’s die van toepassing zijn op de industrie van de desbetreffende mobiliteitssector (bijlage 3.6 van de regeling):

 • Automotive sector:
  • Duurzame Mobiliteit;
  • Slimme Mobiliteit.
 • Luchtvaartsector:
  • Lichtere materialen en constructies;
  • Technologie voor het elektrificeren van on-board systemen, voor hybride-elektrische voortstuwing en toepassing van waterstof en synthetische brandstoffen in vliegtuigen;
  • Innovatie in ontwerp, productie en onderhoud.
 • Maritieme sector:
  • Methanol energie en voorstuwingssystemen;
  • Waterstof energie en voorstuwingssystemen;
  • Aanvullende en toekomstige energie en voorstuwingssystemen;
  • Modulair scheepsontwerp & productie;
  • Cybersecure Infrastructuur voor Digitale Operaties;
  • Smart Monitoring en Ship Maintenance;
  • Autonoom Varen.


De subsidie bedraagt 45% van de subsidiabele kosten (industrieel onderzoek door een onderneming), 25% van de subsidiabele kosten (experimentele ontwikkeling door een onderneming) en 80% van de subsidiabele kosten (niet-economisch industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling door een onderzoeksorganisatie). De percentages voor industrieel onderzoek door een onderneming en experimentele ontwikkeling door een onderneming worden in bepaalde gevallen verhoogd. De subsidie bedraagt ten hoogste € 25 miljoen per R&D-mobiliteitsproject en € 15 miljoen per deelnemer in een samenwerkingsverband.

Aanvragen kunnen van 17 mei 2021 tot en met 17 augustus 2021 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De aanvragen worden gerangschikt.

Laatst gewijzigd op 2021-05-12 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+